www.fretex.no

Karriereveiledning for virksomheter

Forside
Trenger din virksomhet rådgivning og hjelp i forbindelse med en nedbemanning? Har du medarbeidere som trenger hjelp til å se andre karrieremuligheter? Vi har profesjonelle veiledere over hele landet!

mann kurs attføring gruppearbeid mann deltaker lederAv og til må virksomheter gjennom så store omstillinger at medarbeidere blir overflødige og må slutte. Noen av disse vil raskt finne seg ny jobb, mens det for andre tar lengre tid. Våre veiledere har lang erfaring med å hjelpe jobbsøkere til å oppdage nye muligheter, og kan være en god støtte i prosessen mot en ny jobb for dine medarbeidere.

Ved hjelp av grundig kartlegging med anerkjente verktøy vil jobbsøkeren både få økt innsikt i hvilke interesser, evner og personlighet som kjennetegner dem mest, samt få konkrete råd om hva som kan være gode utdannings- og/eller yrkesvalg videre. Målet vårt er at de skal finne en jobb/utdanningsløp som de vil trives i.

Vi bruker to ulike anerkjente verktøy i denne tilnærmingen: "Structured Career Interview" (SCI) og "Work Interest Explorer" (WIE). Du kan enten lese mer om disse nederst på siden, eller ta en prat med en av oss i Fretex for å høre om det kan være noe for deg og din virksomhet! Du finner en oversikt over kontaktpersoner under.

Karriereveiledningen foregår i tre møter der vi:

 • Kartlegger behov, personlighet, evner og interesser
 • Utarbeider og gjennomgår en personlig rapport
 • Vurderer konkrete jobb/studiemuligheter og setter klare mål sammen med jobbsøker
 • Setter opp forslag til relevante bedrifter som kan kontaktes
 • Utformer CV og søknad, ved behov
 • Intervjutrening ved behov
 • Oppfølging på mail eller telefon underveis i prosessen er inkludert

For større grupper - ta kontakt for å få grupperabatt

Interessert? Ta kontakt med en av oss:

Ta kontakt med en av oss om du vil vite mer om karriereveiledning!!

Ann Iren Vest-Norge: Ann Iren Torgersen, e-post, mob 404 13 354

Ann ElinMidt-Norge: Ann Elin Øvergård, e-post, mob 489 92 110

DSC6168Nord-Norge: Kai Ole Skulbru, e-post, mob 473 71 751

Øst-Norge: Even Hallgren, e-post, mob 48059100

Mer om metodene vi bruker:

Structured Career Interview (SCI):

SCI er et verktøy utviklet av arbeidspsykolog Arne Svendsrud. Ved hjelp av SCI blir du kjent med dine styrker og muligheter basert på tidligere mestring, personlighet og verdier. På bakgrunn av dette blir det enklere å gjøre gode valg og unngå feilvalg. Sammen med en jobbkonsulent fyller du ut et spørreskjema. Dette skjemaet er ikke en test, men et samtaleverktøy til hjelp for å strukturere dine tanker og refleksjoner. Jobbkonsulentens oppgave er å stille deg gode spørsmål, lytte og hjelpe deg med å reflektere rundt aspekter som er viktige for deg i forhold til jobb og karriere. SCI kan brukes i sin helhet, eller man kan velge ut ulike områder å jobbe med.

Det finnes to ulike versjoner av SCI. SCI-S er en karriereveiledning tilpasset ungdom, eller voksne med begrenset arbeidserfaring, mens SCI-A er beregnet på voksne med lengre arbeidserfaring. Nedenfor ser du noe av innholdet i de to versjonene:

SCI – A (voksne med lengre arbeidserfaring):

 • Biografiske data – mestringsmønstre fra tidligere erfaringer i arbeid og utdanning.
 • Kartlegging av personlige egenskaper basert på Femfaktormodellen  ( The Big Five )
 • Kartlegging av yrkesverdier, basert på Edgar H. Scheins modell
 • Kartlegging av arbeidshindringer
 • Kartlegging av motivasjon

SCI – S (ungdom):

 • Biografiske data - mestringsmønstre fra tidligere erfaringer i arbeid og utdanning
 • Kartlegging av personlige egenskaper basert på Femfaktormodellen (The Big Five)
 • Kartlegging av yrkesverdier, basert på Edgar H. Scheins modell
 • Veiledningsbehov og yrkesvalgmodenhet

Work Interest Explorer (WIE):

WIE er et interaktivt verktøy utviklet av arbeidspsykolog Arne Svendsrud og pedagogisk-psykologisk rådgiver Nina Hagerup. WIE gir deg en systematisk måte å samle, analysere og anvende informasjon om jobbmuligheter, utdanningsmuligheter og om deg selv, for å hjelpe deg fram til løsninger og valg på en systematisk og kvalitetssikret måte. WIE gjør det enkelt å finne informasjon som er relevant, og er like oppdatert på karriereinformasjon som internett til enhver tid er!

Du velger ut aktuelle alternativ fra en yrkesliste på tilsammen 7400 yrker. De 1200 vanligste yrkene er koblet til all tilgjengelig informasjon på nett som man i dag bruker for å hente ut yrkesinformasjon, for eksempel utdanning.no, google, youtube og alle ledige stillinger i hele Norge - med ett tastetrykk!

WIE er basert på John Hollands karriereteori, som så på sammenhengen mellom personlighetstype og interessefelt som det viktigste for å finne riktig karrierevei. Resultatet av kartleggingen er en såkalt RIASEC-kode, bestående av 3 bokstaver fra totalt 6 interessekategorier:

R - Realistic (Praktisk)

I - Investigative (Teoretisk)

A - Artistic (Kreativ)

S - Social (Sosial)

E - Enterprising (Foretaksom)

C - Conventional (Systematisk)

Den første bokstaven i RIASEC-koden man får, representerer den kategorien man har flest, sterkest eller viktigste interesser innenfor. Bokstav nummer to representerer kategorien med nest flest interesser osv. RIASEC-koden gir deg så en liste over ulike yrker som er ment å passe til andre personer med tilsvarende kode, som igjen kan spisses ytterligere med fordypende intervju.

 

 

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter?