www.fretex.no

Karriereveiledning for voksne

Fra Fretexmetodehefter
Er du på jakt etter jobb? Har du lyst til å prøve en annen karrierevei? Eller er du bare nysgjerrig på hvilke karrieremuligheter som kunne passet deg? Vi har profesjonelle karriereveiledere over hele landet!

Dess bedre du kjenner deg selv, dess større er mulighetene for å gjøre riktige valg.

En måte å bli kjent med seg selv på er gjennom å utforske hvilke interesser du har, reflektere over hvilken livssituasjon du er i, hvilke egenskaper som kjennetegner deg, og hvilke evner og verdier som preger deg. Gjennom å reflektere over disse aspektene, samtidig som du får en god oversikt over hvilke karriereveier som finnes, kan du oppdage muligheter du kanskje ikke har vært klar over tidligere.

Svarene finner du selv, men våre erfarne karriereveiledere vil hjelpe deg ved å stille de gode spørsmålene.

Ved hjelp av grundig kartlegging med anerkjente verktøy vil du både få økt innsikt i hvilke interesser, evner og personlighet som kjennetegner deg, samt konkrete råd om hva som kan være gode utdannings- og/eller yrkesvalg for deg. Målet vårt er at du skal finne en jobb/utdanningsløp som du vil trives i.

Vi bruker to ulike anerkjente verktøy i denne tilnærmingen: "Structured Career Interview" (SCI) og "Work Interest Explorer" (WIE).  Vi tar gjerne en prat med deg og forteller mer om disse verktøyene.

Karriereveiledningen foregår i møter der vi:

  • Kartlegger dine behov, personlighet, evner og interesser
  • Utarbeider og gjennomgår din personlige rapport
  • Vurderer konkrete jobb/studiemuligheter og setter klare mål sammen med deg
  • Setter opp forslag til relevante bedrifter som kan kontaktes
  • Utformer CV og søknad, ved behov
  • Intervjutrening ved behov
  • Oppfølging på mail eller telefon underveis i prosessen er inkludert

Interessert? Ta kontakt med en av oss:

Ta kontakt med en av oss om du vil vite mer om karriereveiledning!

Bjørg Vest-Norge: Bjørg Sekkenes, e-post, mob 913 00 869

KariMidt-Norge: Kari Fløttum, e-post, mob 488 94 636

DSC6168Nord-Norge: Kai Ole Skulbru, e-post, mob 473 71 751

Øst-Norge: Even Hallgren, e-post, mob 48059100

 

 

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter?