www.fretex.no Fretex logo print

Fretex Jobb og oppfølging i Tromsø

reetrolørdag
Velkommen til Fretex Jobb og Oppfølgingsavdeling i Tromsø

Arbeidsforberedende trening (AFT) er et arbeidsrettet tiltak hvor målet er jobb eller utdanning. Tiltaket passer for deg som trenger å prøve ut din arbeidsevne og styrke dine muligheter for å komme ut i jobb, både med og uten tidligere arbeidserfaring. Er du usikker på dine karrierevalg? Eller har du behov for støtte og veiledning i jobbsøkerprosessen? Fretex tilbyr både kartlegging og utprøving av arbeidsevne, samt veiledning og bistand i overgangen mot lønnet arbeid eller studier.

Innsøking gjøres til Arbeidsforberedende trening gjøres gjennom din veileder hos NAV.

Din prosess

I løpet av tiltaksperioden vil du få tett oppfølging av en jobbkonsulent med sikte på å nå målet om å komme ut i jobb eller utdanning. Dere blir enige om hvordan tiden din hos Fretex skal nyttiggjøres best mulig for at du skal nå karrieremålet ditt. Skreddersømmen i tiltaket baserer seg på dine ønsker, ressurser og behov. Sammen med jobbkonsulent skal dere utarbeide aktivitetsplan der dine personlige mål legger et grunnlag for tiltaksforløpet. Det er din utvikling som jobbsøker som er viktigst og det er derfor sentralt at du selv har eierskap til prosessen og ønsker å nå målet.

Viktige temaer som det jobbes med:

-          Avklaring av ressurser og yrkesmål

-          Kartlegging av behov for tilrettelegging, utdanning e.l. for å kunne komme i jobb

-          Karriereveiledning med fokus på egne styrker og ressurser, kunnskap om arbeidsmarked, yrker, jobbkrav og utdanning

-          Relevant arbeidsutprøving tilknyttet dine yrkesmål

-          Tilrettelagt opplæring med sikte på å oppnå reell og formell kompetanse. Dette kan være basiskunnskaper innen norsk, matematikk og digitale ferdigheter, eller opplæring av ulike ferdigheter gjennom arbeidstrening. Opplæring kan også innebære tilrettelegging av yrkesfaglige løp og annen opplæring/ utdanning for eksempel i samarbeid med skole.

Arbeidsutprøving

Gjennom lang erfaring har Fretex god kjennskap til det lokale næringslivet innen ulike bransjer. For deg som jobbsøker innebærer dette at du kan ha bedre muligheter til å finne din plass i arbeidslivet. Arbeidsutprøvingen baserer seg på kartlegging av både deg som jobbsøker og aktuell bedrift. Vi tror på at det er større mulighet til å lykkes når det er foreligger en god match mellom jobbsøker og praksisplass. Under praksisforløpet vil både du som jobbsøker og praksisplassen følges opp av jobbkonsulenten. Det gjøres jevnlige evalueringer av selve løpet, praksisens varighet og målet.

Varighet

Tiltakets varighet er inntil et år, med mulighet for forlengelse i ytterligere ett år. Denne evalueringen gjøres i samarbeid mellom deg som jobbsøker, NAV og jobbkonsulent.

Jobbsøker mottar ytelser fra folketrygden.

Samarbeid med andre instanser

Hver tredje måned møtes jobbsøker, jobbkonsulent og NAV for å evaluere tiltaksløpet. Det kan også være aktuelt at jobbkonsulent deltar på samarbeidsmøter med andre instanser dersom dette er ønskelig fra jobbsøker og NAV.

Her kan du laste ned vår brosjyre.

Telefon: 23 68 11 70 Fretex Kundesenter

Adresse:
Strandgaten 5/7, 2.etg. 9008 Tromsø

Ta kontakt med oss, så forteller vi mer om dette

Attføringsprogram som tilbys:

 

Kontaktpersoner

Kristin Prestø
Kristin Prestø
Jobbkonsulent AFT

Tlf: 77 21 01 68
Mob: 95 79 03 22
Send e-post
Ida Karoline Hausberg
Ida Karoline Hausberg
Jobbkonsulent AFT

Mob: 97714560
Send e-post
Kai Ole Skulbru
Kai Ole Skulbru
Teamleder AFT, Nordland og Finnmark

Tlf: 78 01 15 12
Mob: 473 71 751
Send e-post

 

Fant du det du lette etter?