www.fretex.no Fretex logo print

Fretex Jobb og oppfølging i Haugesund

Fretex Sep20 107
Velkommen til Fretex Jobb og oppfølgingsavdeling i Haugesund

Fretex Jobb og Oppfølging AS er Norges største arbeids- og inkluderingsbedrift og tilbyr en rekke arbeidstiltak for deg som ønsker å finne din vei ut i arbeidslivet. Vi tilbyr jobbsøkere arbeidstrening, opplæring og tett individuell oppfølging og vi samarbeider med mange bedrifter og virksomheter for å tilby jobbsøker et bredt spekter av eksternt arbeid. Vi bruker god tid på å bli godt kjent med arbeidsmarkedet for å kunne gi god informasjon til deg som jobbsøker om hvilke muligheter som finnes, samt være en god rekrutteringspartner for næringslivet i regionen. Med utgangspunkt i dine ønsker og ressurser vil vi bidra til at du kommer i jobb!

Vi har følgende tilbud:

Avklaring
Avklaring hos Fretex tilbyr deg kartlegging av din nåsituasjon, utforskning av yrkesmål og utprøving av din arbeidsevne. Den systematiske kartleggingen avdekker din arbeidsevne og eventuelle behov for å beholde arbeidet eller komme inn på arbeidsmarkedet. Tiltaket er for både deg som har arbeid og for deg som står utenfor arbeidslivet. Målet med avklaring er at du som jobbsøker etter endt løp har fått mer kunnskap om deg selv og hvilke muligheter du har. I løpet av tiltaksperioden vil du få tett oppfølging av en jobbkonsulent og dere blir enige om hvordan tiden din hos Fretex skal nyttiggjøres best mulig. Tiltakets varighet er 4 uker, med mulighet for forlengelse i inntil 12 uker. Våre jobbkonsulenter i Fretex har et stort nettverk i arbeidsmarkedet og har god kunnskap om muligheter i det lokale næringslivet. Innsøking til tiltaket Avklaring gjøres i samarbeid med din veileder på NAV.

Arbeidsforberedende trening
Er du usikker på dine karrierevalg? Eller har du behov for støtte og veiledning i jobbsøkerprosessen? Arbeidsforberedende trening i Fretex tilbyr kartlegging og utprøving av arbeidsevne, samt karriereveiledning og bistand i overgangen mot lønnet arbeid eller studier. Tiltaket passer for deg som trenger å prøve ut din arbeidsevne og styrke dine muligheter for å komme ut i jobb, både med og uten tidligere arbeidserfaring.  I løpet av tiltaksperioden vil du få tett oppfølging av en jobbkonsulent og dere blir enige om hvordan tiden din hos Fretex skal nyttiggjøres best mulig for at du skal nå karrieremålet ditt. Med utgangspunkt i dine ønsker, ditt behov og dine interesser finner vi arbeidsgivere hvor du kan utvikle deg og få en god treningsarena på veien mot jobb. Våre jobbkonsulenter i Fretex har et stort nettverk i arbeidsmarkedet og har god kunnskap om muligheter i det lokale næringslivet. Innsøking til Arbeidsforberedende trening gjøres i samarbeid med din veileder hos NAV.

Jobbmestrende Oppfølging
Jobbmestrende oppfølging er et tilbud til personer med alvorlige psykiske helseproblemer som ønsker å komme i/tilbake til det ordinære arbeidslivet. Tiltaket innebærer et godt samarbeid med NAV og Spesialisthelsetjenesten. Gjennom plan og kartlegging skal vi finne fram til et arbeid som matcher dine ønsker og kompetansebehov. Jobbspesialist følger deg opp også etter du har kommet ut i arbeid, dersom det er ønskelig. Det tilbys også støtte til arbeidsgiver for å understøtte den enkeltes behov for å styrke inkluderingskompetansen i virksomheten. Støtten gis av jobbspesialisten. Jobbsøker blir søkt inn for 6 måneder om gangen, men tiltaket kan utvides inntil 3 år. Dette skjer i samråd med jobbsøker, behandler og NAV veileder. Våre jobbspesialister i Fretex har et stort nettverk i arbeidsmarkedet og har god kunnskap om muligheter i det lokale næringslivet. Innsøking til tiltaket Jobbmestrende oppfølging gjøres i samarbeid med din veileder på NAV.

Velkommen!


Fretex Kundesenter: 23 68 11 70
Vi holder til i Longhammeren 24, 5536 Haugesund

 

Kontaktpersoner

 • Tone Grethe Hagen

  Tone Grethe Hagen

  Teamleder AFT
  Fretex Jobb og Oppfølging AS

  Mob: 404 18 619

  tone.grethe.hagen@fretex.no

 

Fant du det du lette etter?