www.fretex.no

Karriereveiledning for ungdom

MOBEN 20171010- P6A8003
Skal du velge utdanning? Eller jobb? Er det vanskelig å finne ut hva du egentlig vil? Vi har profesjonelle veiledere som kan hjelpe deg med å reflektere over egne muligheter! Kanskje oppdager du noe du ikke har tenkt på før?

Det kan være vanskelig å velge, men dess bedre du kjenner deg selv, dess større sjanse er det for at valgene dine blir riktige for deg.

Trenger du hjelp til å finne ut hvilken utdanning du bør satse på, og hvilken yrkesvei som stemmer best med dine interesser, evner og personlighet, så har vi mange veiledere over hele landet som kan utforske dette sammen med deg.

Ved hjelp av grundig kartlegging med anerkjente verktøy vil du både få økt innsikt i hvilke interesser, evner og personlighet som kjennetegner deg mest, samt konkrete råd om hva som kan være gode utdannings- og/eller yrkesvalg for deg. Målet vårt er at du skal finne en jobb/utdanning som du vil trives i.

Vi bruker to ulike anerkjente verktøy i vår karriereveiledning: "Structured Career Interview" (SCI) og "Work Interest Explorer" (WIE). Vi tar gjerne en prat med deg for å fortelle mer om verktøyene og tilbudene våre.

Karriereveiledning er en tjeneste som Fretex selger. Pris vil variere ut fra omfanget av karriereveiledningen.

Fra Fretexmetodehefter

Karriereveiledningen foregår i møter der vi:

  • Kartlegger din personlighet, evner og interesser
  • Utarbeider og gjennomgår din personlige rapport
  • Vurderer konkrete jobb/utdannings muligheter og setter klare mål sammen med deg
  • Gir veiledning basert på ditt behov
  • Utformer CV og søknad, ved behov

Kundesenter:
telefon 23 68 11 70
mail hei@fretex.no

 

Vil du vite mer? Vi tar gjerne kontakt med deg!

*
*
*
*

 

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter?