www.fretex.no Fretex logo print

Full drift i de arbeidsrettede tiltakene

Fra Fretexmetodehefter
Alle tiltakene i Fretex Jobb og Oppfølging drives videre, men på en litt annen måte enn før. Jobbsøkere møter ikke opp hos Fretex, men får tjenestene levert via digitale kanaler.

Her kan du lese informasjonen fra NAV om dette.

Jobbkonsulentene i Fretex har hjemmekontor hvor de blant annet har:

  1. videomøter med jobbsøkerne på Microsoft Teams
  2. kontakt med jobbsøkeren vi telefon, SMS og e-post
  3. sesjoner sammen på e-læringsplattformen som Fretex benytter. Jobbsøkerne kan der få tips, råd og opplæring i forskjellige aspekter knyttet til jobbsøking.

For Fretex er det viktig å ha jevnlig kontakt med jobbsøkerne. Selv om personlig kontakt ikke er mulig nå, kan vi ha tett kontakt via de digitale verktøyene vi har til rådighet.

Jobbsøkere som er i lønnet arbeid, følger reglementet hos arbeidsgiver. Fretex er i tett dialog med både jobbsøkere og arbeidsgivere.

 

 

Fant du det du lette etter?