www.fretex.no

Bistand til håndtering av sykefravær og omstillingsprosesser

Våre medarbeidere sikrer gode prosesser for din virksomhet og dine arbeidstakere
Fretex Arbeidsrettet Oppfølging - ArO tilbyr HR- og personallederstøtte. Når utfordringer oppstår kan det oppleves krevende og belastende både for arbeidstakere og arbeidsgivere. God håndtering av sykefravær og omstillingsprosesser er avgjørende for å opprettholde produktivitet, sikre virksomhetens attraktivitet, og skape et godt og stabilt arbeidsmiljø.

Øk jobbnærværet gjennom Fretex Arbeidsrettet Oppfølging. Oppfyll dine forpliktelser i henhold til avtalen om inkluderende arbeidsliv.

Fretex Arbeidsrettet Oppfølging (ArO) tilbyr HR- og personalledelsesstøtte for å bidra til effektiv, produktiv og hensiktsmessig hjelp til alle involverte. ArO møter arbeidsmiljølovens krav om ivaretagelse og tilrettelegging for arbeidstakere med redusert arbeidsevne (§ 4-6), samt forpliktelsene i avtalen om Inkluderende Arbeidsliv (IA).

Arbeidsrettet Oppfølging (ArO) er et helhetlig oppfølgingsprogram rettet mot arbeidstakere i virksomheter som har utfordringer knyttet til sykemeldingsproblematikk og/eller omstilling.

Målsetning for ArO - sykemeldingsoppfølging:

Redusere sykefravær i samarbeidende virksomheter.

Sikre gjenopptagelse av arbeidet for sykemeldte arbeidstakere, der  dette er ønskelig for virksomheten og   arbeidstaker.

Legge til rette for at arbeidstaker kan komme over i nye, mer passende jobber, dersom gjenopptakelse av nåværende arbeid ikke er hensiktsmessig.

Målsetning for ArO – omstilling:

Gjennomføre kostnadseffektive omstillingsprosesser som sikrer arbeidstakeres jobbfremtid.

Ved bemanningsjustering bidrar vi til at aktuelle arbeidstakere finner ny jobb, som er relevant og ønsket ut fra hver enkelts ressurser og interesser.

Kundesenter:
telefon 23 68 11 70
mail hei@fretex.no

Videre til Innhold i Arbeidsrettet oppfølging

 

 

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter?