www.fretex.no

Innhold i Fretex Arbeidsrettet oppfølging - ArO

Arbeidsrettet Oppfølging (ArO) kartlegger, bevisstgjør og myndiggjør hver enkelt arbeidstaker. Deltakere i ArO skal bli i stand til å ta selvstendige valg om egen jobbfremtid.

Arbeidsrettet oppfølging er et supplement til virksomheters personaloppfølging. Arbeidsrettet oppfølging utgjøres av Jobbmestrende veiledning, Karriereutviklende veiledning, og Kurs i Belastningsmestring.

ArO inneholder tre hovedelementer som gjennomføres parallelt:

Jobbmestrende veiledning
Arbeidstakers helseforhold og eventuelle arbeidsbelastninger kartlegges. Veiledningen bidrar til å bevisstgjøre arbeidstaker om utfordringene i arbeidsforholdet, og legge grunnlaget for endring.

Karriereutviklende veiledning
Arbeidstakers yrkeshistorie analyseres. Videre kartlegges vedkommendes ressurser, styrker og kompetanse, for å koble disse med konkrete yrker i arbeidsmarkedet.

Kurs i Belastningsmestring
Arbeidstaker gis konkrete redskaper for å bedre mestre belastninger i arbeidshverdagen gjennom kurs basert på kognitiv terapeutisk metode og sosial-kognitiv læringsteori.
Se Kurs i Belastningsmestring for en større gjennomgang.

Kundesenter:
telefon 23 68 11 70
mail hei@fretex.no

Videre til Praktisk informasjon om ArO

 

 

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter?