www.fretex.no

Lagmålinger

Dialog bilde

Kartleggings- og samtale verktøy hvor lagkvaliteten, teamets evne til å fungere og levere på et høyt nivå, blir målt. Gjennomgangen med laget i etterkant av kartleggingen gir en god refleksjon og samtale omkring styrker og svakheter i laget. Her legges grunnlaget for personlig eierskap hos hver enkelt medarbeider i laget, og en kan sette i gang relevante tiltak for å styrke lagkvaliteten.

Verktøyet kan blant annet benyttes som grunnlag for lagutvikling, samhandlingsprosesser, endringsprosesser, kultur bygging og arbeid med jobbnærvær.

"Jeg er svært fornøyd med samarbeidet. Det var fint at det kom noen utenfra,

og at dere hadde et verktøy som viste tydelig hvilke utfordringer vi har,

og at dere gav oss mot og råd i det videre arbeidet" (Leder, Os kommune)

Ordsky

 

 

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter?