www.fretex.no

Relasjonskart

Kartlegging av personer leder- og/eller medarbeider er avhengig av for å være effektiv og trives på jobb. Verktøyet benyttes som en bevisstgjøring av relasjonelle avhengighetsforhold og for rolleavklaring. Bidrar til å legge grunnlaget for god samhandling og produksjonsflyt.

"Arbeidet med Relasjonskartet gav oss en oversikt over prosesser, arbeidsfordeling og samhandling internt på avdelingen og mot andre avdelinger i bedriften. Relasjonskartet bidro også til selvinnsikt i forhold til gjensidig avhengighet, samtidig som det tydeliggjorde ansvarsområder og eierskap til prosessen"

Ordsky

 

 

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter?