www.fretex.no Fretex logo print

Full drift i de arbeidsrettede tiltakene

Fra Fretexmetodehefter
Alle tiltakene i Fretex Jobb og Oppfølging drives videre, men på en litt annen måte enn før. Jobbsøkere møter ikke opp hos Fretex, men får tjenestene levert via digitale kanaler.

Jobbkonsulentene i Fretex har hjemmekontor hvor de blant annet har:

  1. videomøter med jobbsøkerne på Microsoft Teams
  2. kontakt med jobbsøkeren vi telefon, SMS og e-post
  3. sesjoner sammen på e-læringsplattformen som Fretex benytter. Jobbsøkerne kan der få tips, råd og opplæring i forskjellige aspekter knyttet til jobbsøking.

For Fretex er det viktig å ha jevnlig kontakt med jobbsøkerne. Selv om personlig kontakt ikke er mulig nå, kan vi ha tett kontakt via de digitale verktøyene vi har til rådighet.

Jobbsøkere som er i lønnet arbeid, følger reglementet hos arbeidsgiver. Fretex er i tett dialog med både jobbsøkere og arbeidsgivere.

 

 

Fant du det du lette etter?