www.fretex.no

Rettssak januar 2019

butikk varer interiør bord stol spisebord møbler
Denne saken handler om at en medarbeider takket nei til stillinger han ble tilbudt i en omstillingsprosess. Han hevder han ble usaklig oppsagt, og at oppsigelsen er en gjengjeldelse for en varsling. Fretex mener dette er feil, og ser fram til å få rettens vurdering av hvordan saken er håndtert.

Bakgrunn for saken – omorganisering

Fra 1. januar 2018 gikk datterselskapene til Fretex Norge AS fra fire regionale selskaper til tre virksomhetsorganiserte selskaper: Fretex Miljø AS, Fretex Jobb og Oppfølging AS og Fretex Pluss AS. Omorganiseringen var en konsekvens av NAVs regelverk for skjermet sektor.

Omorganiseringen var en virksomhetsoverdragelse, og alle ansatte i Fretex – over 700 personer – fikk endringsoppsigelse og tilbud om stilling i de nye selskapene fra 1. januar 2018. Noen medarbeidere ble tilbudt nye roller i forbindelse med omorganiseringen. Det gjaldt primært på ledernivå i selskapene. Prosessen har skjedd i samarbeid med tillitsvalgte og ut fra samtaler med alle berørte.

Administrasjonssjef-stillingene på regionalt nivå ble ikke videreført, og Per-Yngve Monsen ble tilbudt stillinger som han takket nei til.

Fretex ønsket en løsning uten en rettssak, men lyktes dessverre ikke med det. Nå ser vi fram til at retten vurderer hvordan saken er håndtert slik at vi kan legge den bak oss.

Varsling

Per-Yngve Monsen og tre andre ledere i tidligere Fretex Øst-Norge AS sendte en varsling til styret i Fretex Norge om konsernsjefens behandling av en leder i Fretex Norge AS.

Saken ble håndtert av styret i tråd med Fretex´ retningslinjer for varsling.

Det har blitt gjennomført en ekstern og uavhengig gransking i saken av advokatfirmaet Grette.

Rapporten konkluderte med at Fretex har handlet innenfor lover, regler, verdier og etiske retningslinjer.

Dom

Dom i saken ble avsagt 15. februar 2019. Fretex Miljø AS ble frifunnet.

Fakta om Fretex:

Formål: Bidra til at mennesker får og beholder arbeid og til et bedre miljø gjennom blant annet gjenbruk og gjenvinning. Selskapet drives i overenstemmelse med Frelsesarmeens verdigrunnlag.

Eier: Fretex er eid av Frelsesarmeen og er en del av Frelsesarmeens sosialtjeneste.

Organisering: Fretex har organisert sin virksomhet i tre virksomhetstyrte aksjeselskaper. Disse er 100 % eid av Fretex Norge AS. I tillegg eier Fretex Norge AS eksportselskapet Fretex International AS sammen med Frälsningsarmén i Sverige.

Tall 2017:

1 294 jobbsøkere fikk arbeid i det ordinære arbeidslivet etter å ha deltatt i et jobbprogram i regi av Fretex.

Omsetning totalt var på 594 millioner.

De 50 Fretexbutikkene omsatte for 197 millioner kroner.

Fretex mottok 18 800 tonn tekstiler fra private og virksomheter, blant annet via 3 000 innsamlingsbokser.

30 millioner kroner fra bruktomsetningen gikk til Frelsesarmeens sosiale arbeid.

Kontaktperson:

Trine Gjermundbo, kommunikasjonssjef, 918 15 418, trine.gjermundbo@fretex.no

 


 

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter?