www.fretex.no

Samme oppdrag, men ny organisering

butikk varer klær kunde bærepose ute mann fasade
Fra 1. januar 2018 vil datterselskapene til Fretex Norge AS bli virksomhetsstyrt.

Fretex skal fortsette å jobbe for et bedre miljø og for at mennesker skal få og beholde arbeid. Visjonen om å gi folk grunn til å tro på framtiden står fast. Det gjør også kjerneverdiene: kjærlighet, åpenhet, lønnsomhet og engasjement. Fretex er – og skal fortsatt være - en del av Frelsesarmeen i Norge.

Den nye organiseringen skjer som en konsekvens av regelverket for skjermet sektor og ut fra et ønske om å øke Fretex sin konkurransekraft. En virksomhetsstyrt organisering gir kortere beslutningsveier og mulighet for økt kundefokus. Målet med endringene er å oppnå enda mer på de stedene Fretex er i dag.

Fretex arbeider for et bedre miljø, blant annet gjennom gjenbruk og gjenvinning. Fra 1. januar 2018 samles all miljøaktivitet i Fretex Miljø AS. Glenn Hole (41) er ansatt som ny daglig leder for miljøselskapet.

Er du vår nye leder?

Fretex arbeider for at mennesker skal få og beholde arbeid. Tjenestene som Fretex leverer til jobbsøkere – hovedsakelig i samarbeid med NAV – samles fra 1. januar 2018 i Fretex Jobb og Oppfølging AS. Til dette selskapet søker vi nå en ny daglig leder. Ledere i Fretex er tett på og rett på - med begeistring. Er dette en utfordring for deg? Søknadsfrist er 30. november.

 


 

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter?