www.fretex.no Fretex logo print

Fretex Norge

Frelsesarmeen opprettet 01.01.02 eierselskapet Fretex Norge AS. Gjennom dette selskapet ønsker Frelsesarmeen å styre og koordinere Fretex-virksomheten i hele Norge på en best mulig måte.

Frelsesarmeen eier 100 % av aksjene i Fretex Norge AS, mens Fretex Norge AS eier 100 % av aksjene i Fretex Jobb og Oppfølging AS, Fretex Pluss AS, Fretex Miljø AS og er medeiere i Fretex International AS.

Organisasjonsnummer: 983 982 433

Styret i Fretex Norge AS består av:

Styreleder: Lindis Evja
Nestleder: Bente Gundersen
Styremedlem: Jan Risan
Styremedlem: Knut-Johan Onarheim
Styremedlem: Milda Lunde Stene
Styremedlem:  Wenche Walderhaug Midjord
Styremedlem: Rolf Harald Baltzersen
Styremedlem: Inge Olav Fonn
Styremedlem: Bjarte Dag Oen
Varamedlem: Tom Harald Kristiansen
Varamedlem: Andrew Hannevik
Varamedlem:  Anita Hetland
Varamedlem: Wigdis Strøm Kalsås
Varamedlem: Nina Rossen

Selskapets ledere:

Trond Ivar Vestre, daglig leder, 51 95 68 86 eller 907 83 043
Lars Lunde, økonomisjef - tlf. 51 95 68 88
Ingvald Hansen, HR-sjef - tlf. 51 95 68 84
Trine Gjermundbo, kommunikasjonssjef - tlf. 918 15 418

Fretex Norge AS har hovedkontor i Sandnes, med følgende adresse:

Fretex Norge AS
Torneroseveien 7
4315 Sandnes

Faktura: mb.11134@xledger.net (faktura i emnefelt)

Henvendelser til regnskapsavdelingen i Fretex vedrørende leverandørfaktura sendes hit.

 

 

Fant du det du lette etter?