www.fretex.no

Fakta om Fretex

4

Visjon: Vi gir folk grunn til å tro på framtiden!

Formål: Fretex skal bidra til at mennesker får og beholder arbeid. Fretex skal bidra til et bedre miljø gjennom blant annet gjenbruk og gjenvinning. Selskapets virksomhet skal drives i overensstemmelse med Frelsesarmeens verdigrunnlag.

Verdier: Åpenhet, Kjærlighet, Engasjement, Lønnsomhet

Ikke-diskriminering: Det gjøres ikke forskjell på ansatte, heller ikke ved ansettelse, på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamming, hudfarge, språk, religion, politisk syn, medlemskap i arbeidstakerorganisasjon, seksuell orientering, funksjonshemming, alder eller livssyn.

Arbeid & inkludering og secondhand Fretex er Norges største arbeids-og inkluderingsbedrift og secondhand-kjede, og en viktig del av Frelsesarmeen i Norge.  Fretex tilbyr avklaring og kvalifisering til personer som av ulike grunner har vanskeligheter med å skaffe seg eller fungere i et ordinært arbeid. De 50 Fretexbutikkene finnes fra Kirkenes i nord til Mandal i sør. Butikkene selger det som giverne donerer. Fretex har også en nettbutikk.

Samme oppdrag, men ny organisering fra 1. januar 2018: Datterselskapene til Fretex Norge AS er nå virksomhetsstyrt. Fretex skal fortsette å jobbe for et bedre miljø og for at mennesker skal få og beholde arbeid. Visjonen om å gi folk grunn til å tro på framtiden står fast. Det gjør også kjerneverdiene: kjærlighet, åpenhet, lønnsomhet og engasjement. Fretex er – og skal fortsatt være - en del av Frelsesarmeen i Norge.

Den nye organiseringen skjer som en konsekvens av regelverket for skjermet sektor og ut fra et ønske om å øke Fretex sin konkurransekraft. En virksomhetsstyrt organisering gir kortere beslutningsveier og mulighet for økt kundefokus. Målet med endringene er å oppnå enda mer på de stedene Fretex er i dag.

  • Fretex arbeider for et bedre miljø, blant annet gjennom gjenbruk og gjenvinning. Fra 1. januar 2018 samles all miljøaktivitet i Fretex Miljø AS. Glenn Hole er daglig leder for miljøselskapet.
  • Fretex arbeider for at mennesker skal få og beholde arbeid. Tjenestene som Fretex leverer til jobbsøkere – hovedsakelig i samarbeid med NAV – er samlet i Fretex Jobb og Oppfølging AS. Daglig leder er Dag Atle Meinich-Bache.


Fretex sin historie startet med industrihjemmet Elevator i Oslo i 1905. Helt siden den tid har det å gi mennesker grunn til å tro på framtiden stått i sentrum. Den første Fretexbutikken ble åpnet i Bergen i 1971. Frelesarmeens tekstiler var utgangspunktet for å velge Fretex som navn på virksomheten.  Fretex er ingen forkortelse, men bakgrunnen for navnet er Frelsesarmeens tekstiler.

Fretex er eid av Frelsesarmeen i Norge. Ti prosent av bruktomsetningen går til Frelsesarmeens øvrige sosiale arbeid. Dette utgjør ca 30 millioner kroner årlig. Hvis du ønsker å gi en gave til Frelsesarmeen kan du gjøre det her.Hva ønsker Fretex å få? Fretex tar imot alle tekstiler, også de som er ødelagte og slitte. Fretex er takknemlig for å få bøker, CD-er, filmer, pynteting, sports- og fritidsartiker, bilder, møbler osv; egentlig alt det du ikke trenger lenger, som du tror andre kan få glede av.

Hvor kan du levere gaver til Fretex? Fretex tar  imot klær, sko, tilbehør og tekstiler i innsamlingsboksene, i Fretexposen på Posten og i alle landets Lindex-butikker. Bøker, småmøbler, sportsutstyr, bilder, glasstøy mm kan leveres i våre butikker. Flere steder i landet henter Fretex møbler.

Hva skjer med klærne som gis til Fretex? 78 % går til gjenbruk, 20 % til materialgjenvinning og 2 % til energigjenvinning. Klærne blir solgt i våre butikker, eksportert og delt ut via Frelsesarmeens sosiale arbeid.

Fretex Redesign lager nye produkter av brukte materialer (materialgjenvinning).

Papir og sikkerhetsmakulering. Fretex tilbyr sikkerhetsmakulering av papir og datamedia i Trondheim, Stavanger, Bergen og Oslo. I Stavanger har Fretex et anlegg for returpapir.

Galleri Vox i Bergen er et kunstgalleri og et atelier for personer med psykiske lidelser.

Fretex er organisert som et konsern. Morselskap: Fretex Norge AS. Datterselskaper: Fretex Jobb og Oppfølging AS, Fretex Pluss AS og Fretex Miljø AS. Fretex Norge AS eier Fretex International AS sammen med Frelsesarmeen i Sverige.

Konsernsjef og styreleder i datterselskapene: Trond Ivar Vestre. Tlf 907 83 043

Kommunikasjonssjef i Fretex Norge AS: Trine Gjermundbo. Tlf 918 15 418.

Pressesider med aktuelle saker og bilder.

Fretex er medlem av bransjeforeningen Arbeid & inkludering i NHO Service, Avfall Norge, Fretex er sertifisert i eQuass og i Miljøfyrtårn.Nøkkeltall 2017:

Jobbsøkere formidlet til arbeid 1365 (2018)
Sysselsatte, ordinært 636
Butikker, antall 50
Omsetning 2017 594.184.854
Innsamlingsbokser, antall 3000

Utvikling butikkomsetning og innsamlet mengde tekstiler

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Butikkomsetning (tusen kroner) 161.265 162.289 174.682 184.707 193.378 197.384
Innsamlet tøy (tonn) 11.721 13.651 15.100 15.500 16.600 18.800

Ønsker du å støtte Frelsesarmeen med en pengegave?

Årsrapport kan hentes her

Etiske retningslinjer for Fretex-gruppen kan hentes her

Våre lederprinsipper

Rapport om miljø og samfunnsansvar

Ta gjerne kontakt med oss:


23 68 11 70
hei@fretex.no

Fretex takker

 

 

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter?