www.fretex.no

Fretex henter arkivet og tar seg av ryddejobben

arkiv
Vi vet at du har mye å gjøre, og at det er fort gjort å utsette arkivryddingen. Det forstår vi godt.

Fretex rydder arkivet

Skippertak eller gode rutiner? Hvordan er det hos dere?

Det fyller seg fort opp med arkiverte papirer og for veldig mange blir det en storopprydning en gang i blant.

Er du sikker på at de sensitive papirene blir håndtert riktig i prosessen?

Vi tar jobben!

Bedriften unngår å bruke unødig tid, dere trenger ikke å fjerne papir og plastmapper fra permer eller fjerne binderser. Våre sikkerhetsgodkjente sjåfører kommer og henter arkivet og hjelper til med å laste på bilen. Deretter fraktes det trygt til nærmeste makuleringsanlegg.

Fretex tilfredsstiller alle krav fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet og følger omfattende prosedyrer og kvalitetssystem.

Alt papiret som blir sikkerhetsmakulert sendes videre til gjenvinning og blir til nye papirprodukter.

Nå får du bedre plass i arkivet!

Fra 1. januar 2015 er fem års oppbevaringstid for regnskapsmateriale etter bokføringsloven blitt en realitet, med noen få unntak.

Det vil si at for eksempel bilag som gir grunnlag for regnskapet nå kan makuleres etter 5 år.

Skanning

Mange bedrifter har begynt jobben med å skanne arkivene sine for å få de digitalisert, på den måten frigjør bedriften lagerplass og minsker samtidig risikoen for tap av dokumenter i en eventuell brann. Når arkivet er skannet kan man sende papirene til makulering

Ta kontakt for ytterlige opplysninger og priser på våre tjenester.

 

 

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter?