www.fretex.no

La Fretex ta rydde- og makuleringsjobben

Det blir fort store mengder med papir, minnepenner og harddisker på kontoret. Når dere skal rydde i arkivene kan Fretex være en god samarbeidspartner.

Fretex rydder arkivet og makulerer

Det kan være en omfattende jobb å rydde i arkivene. Fretex ønsker å bistå ut fra deres behov og ønsker.

 1. Virksomheter har ulike løsninger for og omfang på sine arkiver. Vi besøker derfor gjerne din virksomhet for å få mer innsikt i hva jobben innebærer og kunne gi et uforpliktende tilbud.

 2. Fretex tar hele jobben med å fjerne eventuelle plastmapper, binders og andre elementer som ikke skal sikkerhetsmakuleres.

Fretex tilfredsstiller kravene til Nasjonal sikkerhetsmyndighet.


Fretex tilfredsstiller Nasjonal sikkerhetsmyndighets (NSM) krav til tjenesteleverandører for tilintetgjøring av sikkerhetsgraderte dokumenter.

Våre kunder skal være helt trygge på kvaliteten på vår sikkerhetsmakulering. Denne tryggheten ivaretas ved at:

 1. Kundene får innsyn i Fretex sine prosedyrer, internkontroll, retningslinjer og regelverk knyttet til tjenestene.
 2. Kundene kan følge og observere prosessen med sikkerhetsmakulering. Flere av kundene våre gjør dette på regelmessig basis.
 3. Fretex benytter kun låste makuleringsbeholdere. Det er ikke mulig å hente opp dokumenter som er lagt inn i beholderne.
 4. Makuleringsbeholderne håndteres kun sikkerhetsklarerte personell med ID-kort.
 5. Fretex sine anlegg for sikkerhetsmakulering er videoovervåket og har streng adgangskontroll.
 6. Fretex har siden 1992 levert sikkerhetsmakulering til offentlige etater som politi og skatteetat. Referanser oppgis ved forespørsel.

La Fretex rydde arkivet

Hva er egentlig virksomhetens behov for sikkerhetsmakulering?


Alle virksomheter har informasjon som kan være til skade om den kommer på avveie. Fretex har ekspertise og anlegg for sikkerhetsmakulering, men om du ønsker rådgivning knyttet til hva som skal sikkerhetsmakuleres, vil vi anbefale at du tar kontakt med Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS). Deres formål er å bidra til at informasjonssikkerhet blir en naturlig del av norske virksomheters (både privat og offentlig sektor) drift. De kan bistå din kompetansebygging og bevisstgjøring om trusler og sårbarhet, og konkrete tiltak.

Oppbevaring og sikkerhetsmakulering av regnskapsmateriale

I følge Bokføringsloven om oppbevaring må primærdokumentasjon som for eksempel årsregnskap, kunde- og leverandørspesifikasjon og bokføringsjournal oppbevares i 5 år, mens sekundærdokumentasjon som for eksempel avtaler og korrespondanse som gir vesentlig tilleggsinformasjon må oppbevares i 3,5 år. Etter den tid kan dokumentasjonen sikkerhetsmakuleres. Les mer om regler knyttet til oppbevaring dette her.Nye regler for personvern i Norge - GDPR

Norske virksomheter får nye plikter når EUs forordning for personvern blir norsk lov i 2018.  Samtidig som virksomhetene får nye plikter, så får personene som er registrerte, nye rettigheter. Personvernet styrkes med de nye reglene.

De ny pliktene medfører nye rutiner og strengere krav til internkontroll. Det stilles nye krav til virksomheten og ansvaret utvides når det gjelder innsamling, behandling og sletting av personopplysninger. Personvernforordningen gjelder både digital informasjon og informasjon på papir.

Det er virksomhetens ledelse som har ansvaret for å utforme de nye rutinene, som må være på plass før 25. mai.


Fretex makulerer for deg

Når du samarbeider med Fretex bidrar du til et viktig arbeid

 • Fretex arbeider for et bedre miljø. Alt som blir makulert – både papir og datamedia – går til gjenvinning. På den måten lages det nye produkter og vi bidrar til den sirkulære økonomien. Din virksomhet får tall som dere kan bruke i egen miljørapport.

 • Fretex arbeider også for at mennesker skal få og beholde arbeid.  Årlig får mellom 600 og 900 mennesker jobb i det ordinære arbeidslivet etter å ha deltatt i et jobbprogram i regi av Fretex. Det betyr mye for den enkelte, for deres familie og venner – og for samfunnet.

 • Fretex er en del av Frelsesarmeen i Norge og bidrar til et omfattende sosialt arbeid. Frelsesarmeen er til stede for mennesker som av ulike grunner har det vanskelig. Mange av tilbudene er gatenære og lavterskel.

Vi vil gjerne høre fra deg. Du kan kontakte oss her eller ringe.

*
*
*
*

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter?