Gå til hovedinnhold Gå til footer

1365 fikk jobb

Nå er det mange som har blitt permittert og som kanskje for første gang opplever hvordan det er å være uten jobb.

Nå er det mange som har blitt permittert og som kanskje for første gang opplever hvordan det er å være uten jobb.

Dager uten struktur og planlagt innhold kan være krevende. Som en liten time-out eller en ferie er det nydelig med noen late dager, men for dem som står utenfor arbeidslivet og ønsker å komme inn i det, kan dagene være tunge. Fretex Jobb og Oppfølging AS møter jobbsøkere som opplever at veien til jobb er både kronglete og vanskelig. Og jo lenger en har prøvd å få jobb uten å lykkes, jo mer kan negative tanker ta over og håpet om å lykkes blir mindre.  

Verdens mest meningsfulle jobb 

Hanne Skaug er en av i overkant av 300 jobbkonsulenter i Fretex Jobb og Oppfølging som bistår mennesker som skal tilbake til eller er på vei ut i arbeidslivet for første gang. I fjor fikk 1365 jobbsøkere arbeid etter å ha deltatt i et arbeidsrettet tiltak i Fretex. 

- Jeg møter mennesker som har opplevd at livet ikke alltid går på skinner. Flere av disse har ufrivillig havnet utenfor arbeidslivet, med hver sin unike historie. Det å kunne bidra til at de gjenoppdager egne styrker og ressurser, og at de fokuserer på sine sterke sider og sine gode kvaliteter er givende og motiverende for meg. Jeg deler min kunnskap med jobbsøkerne som dermed får ny innsikt og verktøy de kan bruke i jobbsøkerprosessen. Som jobbkonsulent vet jeg en del om hva arbeidsgiverne ønsker og det at jeg blir godt kjent med jobbsøkerne kan bidra til at det blir en god match. Når jobbsøkerne lykkes kjenner jeg at denne jobben er verdens mest meningsfulle, forteller Hanne. 

Mer enn gjenbruk 

Mange kjenner til Fretexboksene og Fretexbutikkene som drives av Fretex Miljø AS, men færre kjenner til tjenestene til Fretex Jobb og Oppfølging AS. Visjonen til Fretex er å gi folk grunn til å tro på framtiden, og det gjelder både for miljøaktivitetene og for de arbeidsrettede tiltakene.

Fretex Jobb og Oppfølging AS er i de fleste av landets fylker med i alt 32 avdelinger.  På oppdrag fra NAV tar Fretex imot jobbsøkere og bistår dem på veien inn i arbeidslivet. I fjor nådde 1365 jobbsøkere målet sitt: De fikk jobb!  Og 210 startet med utdanning rettet mot en fremtidig jobb de er motivert for. For alle disse 1575 menneskene tok livet en positiv vending. De gikk fra å være uten jobb til å bli en del av arbeidsstyrken.  

- Når jobbsøkere kommer ut i arbeidslivet er vi i Fretex opptatt av at det skal være god match mellom det jobbsøkerne kan og ønsker, og det arbeidsgiverne trenger. Det er god match som gjør at vi lykkes med jobben vår. Flere som har ansatt via Fretex har fortalt at denne løsningen reduserer deres risiko ved rekruttering. Det vet jo at jobbsøkerne har vært gjennom en god prosess sammen med jobbkonsulentene i Fretex, forteller Dag Atle Meinich-Bache som er daglig leder i Fretex Jobb og Oppfølging AS.  

Slår på stortromma  

For at flere skal få vite om arbeidslivstjenestene går Fretex nå i gang med en landsdekkende kampanje. Hanne er førstemann ut og hun forteller om hvordan jobbkonsulenter jobber. Videre skal jobbsøkerne også fortelle sine historier. Forhåpentligvis vil både arbeidsgivere og de som er utenfor arbeidslivet få med seg budskapet. Alle mennesker har ressurser og kvaliteter og fortjener nye muligheter i arbeidslivet.  

Arbeidsrettede tiltak i koronasituasjonen

Alle tiltakene til Fretex Jobb og Oppfølging drives videre, men på en litt annen måte enn ellers. Jobbsøkere møter ikke opp hos Fretex, men får tjenestene levert via digitale kanaler. Jobbkonsulentene i Fretex har hjemmekontor hvor de blant annet:

  • har videomøter med jobbsøkerne på Teams
  • kontakter jobbsøkerne via telefon, SMS og epost
  • bistår i kurs på e-læringsplattformen til Fretex sammen med jobbsøkerne

For Fretex er det viktig å ha jevnlig kontakt med jobbsøkerne. Selv om personlig kontakt ikke er mulig nå, er det gode digitale verktøy til rådighet.

Kontaktpersoner

Dag Atle Meinich-Bache

Direktør Arbeidsinkludering

E-mail:
Til toppen