Gå til hovedinnhold Gå til footer

Mangfold i arbeidslivet – fra ord til handling

Næringslivsledere vet at mangfold gir et konkurransefortrinn. Likevel kan det være vanskelig å ta på alvor i rekrutteringsprosesser.

Næringslivsledere vet at mangfold gir et konkurransefortrinn. Likevel kan det være vanskelig å ta på alvor i rekrutteringsprosesser.

For mange som ankommer Norge med høyere utdannelse i bagasjen er veien til relevant arbeid lang. Så hva skal til for at unge innvandrere med høyere utdanning holder ut jobben med å få jobb? Fretex og den ideelle organisasjonen Catalysts har inngått samarbeid om å utvikle en ny type mentorprogram - Styrket til arbeid - designet for å gi disse jobbsøkerne bedre muligheter i arbeidslivet. Prosjektet er støttet av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI).

Koder og regler i arbeidsmarkedet

Det spesielle med dette mentorprogrammet er at det tar på alvor deltakernes behov for bistand i å manøvrere rundt i et fremmed arbeidsmarked, med andre koder og regler enn de kan være vant til fra hjemlandet. Gjennom programmet får jobbsøkerne tilgang til hver sin næringslivsmentor, som de både får støtte av, og deler sin kunnskap med. Videre får de karriereveiledning, tilgang til et omfattende nettverk, bistand til praktisk jobbsøk og støtte til jobbutvikling.

Ressurssterke innvandrere med formell kompetanse på plass opplever gjerne et behov for å tilpasse sin kompetanse til det norske markedet gjennom etter- og videreutdannelse som er spesielt vanskelig uten nettverk og veiledning. Begrensede norsk-kunnskaper er like fullt hovedgrunnen til at mange finner seg stående utenfor relevant arbeid.

Kulturforståelse i et globalt marked

-Som arbeidsgiver representer disse menneskene en ressurs du sjeldent får tilgang til på andre måter. Ambisiøse og spesialiserte unge som kombinerer arbeidslivet med jobben det er å lære seg norsk lærer alltid fort, og beholder fremdeles kompetansen de hadde med seg da de startet. Det er snarere vanskeligere for norske arbeidstakere å gå motsatt vei. Det er ikke så enkelt å lære opp norske arbeidstakere i arabisk på arbeidsplassen eller plutselig ha forståelsen for markedet i India, sier Prosjektleder Sarah Przedpelska.

Fremfor å fokusere på hva målgruppen ikke kan, skal det nye prosjektet bevisstgjøre både deltakere og arbeidsgivere på hvilke formidable ressurser disse menneskene er som arbeidstakere. I et stadig mer globalt marked kan kulturforståelse, erfaring fra andre regioner, og ikke minst beherskelse av flere språk veie godt opp for at det vil ta noe tid før jobbkandidater snakker perfekt norsk.

- Nærlingslivsmentorer som følger opp unge innvandrere, vil gjennom dette selv også utvikle egen kompetanse, sier Even Hallgren Stranger, Forretningsutvikler i Fretex.

Flere bedrifter har allerede engasjert seg i ulike mentorprogram, blant annet Storebrand.

- Mentorprogrammet har skapt økt bevissthet og kunnskap om mangfold blant ansatte og ledere i Storebrand. Som bedrift har vi blitt bedre kjent med unge mennesker med ulik

etnisk og kulturell bakgrunn, noe som er viktig for å nå ut til denne målgruppen som bedrift og arbeidsplass, sier Live Leer, HR-partner i Storebrand som har erfaring med Catalysts modell for mentorprogram.

Fakta:

Catalysts er en ideell organisasjon stiftet i 2015 med mål om å bidra til et mer inkluderende samfunn gjennom å bygge relasjoner og samarbeid på tvers av kulturer. Organisasjonen arbeider for å gi ungdom med minoritetsbakgrunn tilhørighet og trygghet, og sikre at mangfoldsressurser ivaretas.

Fretex er Norges største arbeid- og inkluderingsbedrift, og en viktig del av Frelsesarmeen. Helt siden 1905 har Fretex arbeidet for å gi mennesker en grunn til å tro på framtiden.

Styrket til arbeid vil foregå siste halvdel av 2019, og ta form av en pilot i Osloområdet.

Både mentorer og deltakere vil ha et bredt spekter av utdannelse og bransjetilhørighet

Kontaktpersoner

Til toppen