www.fretex.no Fretex logo print

Senter for Jobbmestring

Hvem kan få tilbudet?

Du som

·         har lett til moderat angst og/eller depresjon som arbeidshinder

·         er uten arbeidsforhold eller har et arbeidsforhold du ikke kan eller ønsker å gå tilbake til

·         ønsker bistand til raskt å komme i arbeid

Hvorfor benytte disse tjenestene?

Målet er å hjelpe deg å mestre de psykiske plagene, komme raskt i arbeid og klare å mestre jobben over tid.

Hva består tilbudet av?

Senter for jobbmestring tilbyr arbeidsrettet kognitiv terapi kombinert med individuell jobbstøtte. Du får hjelp til å håndtere og mestre de psykiske helseplagene i jobbsammenheng. Du får også hjelp til jobbsøk, karriereveiledning og/eller oppfølging på arbeidsplassen.

Arbeidsrettet kognitiv terapi gis av psykologer og annet personell med helse-/sosialfaglig utdanning, som har videreutdanning i kognitiv terapi. Den individuelle jobbstøtten gis av personer med god kjennskap til karriereveiledning og arbeidsmarked.

Ved behov samarbeider Senter for jobbmestring med andre i NAV, samt din fastlege og arbeidsgiver. De ansatte har taushetsplikt og tilbudet er gratis.

Du kan kontakte Senter for jobbmestring direkte for en vurderingssamtale, eller du kan bli henvist gjennom ditt lokale NAV-kontor eller din fastlege.

 

 

Fant du det du lette etter?