Gå til hovedinnhold Gå til footer

Fretex eksporterer klær

Gjenbruk utenfor Norge

  • Av tekstilene som Fretex mottar selges ca. ti prosent i de 40 Fretexbutikkene i Norge. Det utgjør årlig ca en millon plagg. Målet er å selge mest mulig i Norge. 
  • En del klær blir delt ut via Frelsesarmeens sosiale arbeid.  
  • Fretex har egne sorteringsanlegg og butikker selv, og jobber med å gjøre gjenbruk attraktivt og tilgjengelig i Norge. Derfor prioriteres alltid kortreist salg i norske Fretexbutikker.  
  • Når  gjenbruksmarkedet i Norge vokser, vil derfor eksporten reduseres tilsvarende.  
  • De 90 prosent av innsamlede tekstiler som eksporteres, selges til våre kunder som selv jobber med gjenbruk.
  • 10 prosent av eksportinntektene går til Frelsesarmeens sosiale arbeid.
  • Tekstilene som eksporteres får nye eiere og forlenger sin levetid.

Selger til sorteringsanlegg

Våre kunder som kjøper tekstilene har egne og profesjonelle sorteringsanlegg, hvor tekstilene sorteres plagg for plagg. Våre partnere driver ofte egne butikkjeder og nettbutikker med stort utvalg av secondhand, og de kjøper tekstilene for salg i sine butikker. Gjenværende fraksjoner fra sorteringen som de ikke skal ha i sitt utvalg selges videre. Det kan være til sorterere som igjen plukker ut tekstiler som kan selges i andre markeder med andre preferanser. Er de ikke egnet for gjenbruk selges de gjerne til downcycling-produkter som pussefiller og isolasjonsmatter. Dersom tekstilene eller materialet ikke kan benyttes eller egner seg for noen av disse formålene, går de til energigjenvinning hos selskapets avfallsleverandør. En forutsetning for å kjøpe varer er at kundene må være transparente om hva de bruker selv og hvordan fraksjonene fordeler seg innen avfallshierarkiet. 

Høy kvalitet på klær fra Norge

Kvaliteten på secondhand fra Norge er kjent for å være høy, og klærne er attraktive varer for kundene i butikkene, og tall fra samlerapporten fra våre kunder i 2022 viste at hele 84% ble gjenbrukt. (Tallet inkluderer salg i egne butikker og videresalg av gjenbruksvarer)

90% av kundene vi selger til er i Europa, nærmere bestemt Polen og Baltikum. Her er markedet for kjøp av gjenbruksklær og tekstiler langt større enn i Norge, både når det gjelder volum og antall butikker, og det er langt mer vanlig å kjøpe større deler av garderoben sin brukt.   

Polsk butikk

Bildet over viser en av våre kunders butikker sør i Polen (Foto: Fredrik Bratterud)

Finsorterte klær

De resterende 10% er finsorterte klær som eksporteres til våre kunder i Nord-Irak, Pakistan og Dubai. Våre kunder her sorterer igjen klærne og videreselger dem, enten til lokale markeder eller andre markeder, f.eks i Afrika. Klærne som selges hit har altså gjennomgått flere runder med sortering, for å unngå at ødelagte tekstiler eller tekstiler som ikke passer markedet eksporteres videre. 

Bildet over viser butikk i Nord-Irak (Foto: Per Moberg)

Får Fretex inn for mye varer?

Nei. Vi har kapasitet til å håndtere alt vi får inn og mye mer. Fretex er den eneste aktøren som har egne sorteringsanlegg for brukte klær i Norge. Vi selger så mye som mulig i butikkene våre i Norge og resten selger vi hovedsaklig til europeiske aktører med egne sorteringsanlegg og bruktbutikker. Det er stor etterspørsel etter tekstiler til gjenbruk som kommer fra Norge. 

Hvorfor eksporterer Fretex varer ut av Norge?

Vi skulle gjerne solgt og delt ut alt i Norge. Vi jobber for å gjøre gjenbruk enkelt, attraktivt og inspirerende gjennom våre butikker og nettbutikk. Det volumet som norske kunder likevel ikke ønsker, blir eksportert slik at det kan gjenbrukes i andre land. Alternativet for disse varene ville vært energigjenvinning  i Norge, og det er en dårlig ressurs- og miljøløsning. 

Hvordan jobber Fretex med eksport?

Eksporten til Fretex håndteres av Fretex International som er eid av Frälsningsarmeen i Sverige og av Fretex AS. Fretex International jobber etter Code of Conduct med sine kunder og kunders kunder. 

Hvor mye eksporterer Fretex International for Fretex?

I 2022 eksporterte Fretex International 12,6 tusen tonn for Fretex. Dette var cirka 1,2 tusen tonn mindre enn i 2021. 90% av volumet ble solgt til kunder i Polen og Baltikum.  

Hva er Fretex International?

Fretex International AS (FI) eksporterer donasjoner som ikke blir solgt eller delt ut i Norge. 

  • Fretex International er den største tilbyderen av secondhand-produkter fra Sverige og Norge.
  • Selskapet eies av Frälsningsarmén i Sverige og Fretex i Norge. 

FI jobber hovedsakelig innen to områder:

1: det operasjonelle, altså med salg, eksportdokumentasjon, oppfølging av forsendelser, lastesteder, sorteringsinstruksjoner til leverandørerne våre etc.,

2: det etiske, altså med oppfølging av verdikjeden til de eksporterte tekstilene. Dette gjøres blant annet gjennom besøk og revisjoner basert på vår Code of Conduct som stiller etiske og miljømessige krav til våre kunder og kunders kunde, samt krav til årlig transperens-rapportering.

Er markedet for brukte tekstiler mettet?

Nei, markedet for brukte tekstiler er stort og på ingen måte mettet.

Tekstilavfallet er derimot problematisk. Det finnes fremdeles ikke gode nok løsninger for materialgjenvinning av ødelagte klær (altså å lage nye fiber og produkter av tekstiler som råmateriale).

Rammeverk for eksporten: Code of Conduct

Hvorfor eksportere klær?

Til toppen