Gå til hovedinnhold Gå til footer

Slik påvirker Fretex International sine kunder

Fretex International AS utviklet allerede i 2014 en etisk forretningspraksis innen arbeidsmiljø, miljø, transport, avfallshåndtering og etterlevelse av nasjonale lover og regler. Denne kalles for Code of Conduct og er, sammen med andre krav om åpenhet, basisen i samarbeidet vi har med kundene. 

Fretex International AS utviklet allerede i 2014 en etisk forretningspraksis innen arbeidsmiljø, miljø, transport, avfallshåndtering og etterlevelse av nasjonale lover og regler. Denne kalles for Code of Conduct og er, sammen med andre krav om åpenhet, basisen i samarbeidet vi har med kundene. 

Alle som vil kjøpe varer fra Fretex International AS må signere på og forplikte seg til en etisk erklæring som viser til vår  Code of Conduct.

Code of Conduct er basis for samarbeidet, og kundene skal kontinuerlig jobbe for å følge krav og regler i denne.

Kundene må årlig være åpne og rapportere hvordan tekstilene er utnyttet i henhold til avfallshierarkiet. 

Ved eventuelle funn av avvik fra Code of Conduct, blir det stilt krav om forbedring av forholdet. 

Kundene må godta at det utføres besøk hvor det sjekke av Fretex International AS at kravene etterleves, samt at de kan motta eksterne revisjoner av uavhengige 3.part. Eksterne revisjoner utføres i dag av Deloitte.

Alle kunder og kunders kunder besøkes minst en gang per år 

  • Fretex International ønsker en varig og ambisiøs kundebase, og vi har fokus på å jobbe kontinuerlig med forbedring både hos oss selv og våre kunder. Vi har tett kjennskap til markedet og våre kunder, fordi vi mener det er slik vi best kan jobbe med risikominimering, og drive frem positive, nyvinnende og gjennomførbare tiltak innen sosiale, miljømessige og økonomiske forhold i verdikjeden. 
  • Kundebasen består av selskaper i Polen og Baltikum (ca 90% av volum) og Nord-Irak, Pakistan og Dubai (ca 10% av volum, og kun finsorterte varer)
  • Code of Conduct gjelder hos alle våre kunder og i alle markeder.

Til toppen