Gå til hovedinnhold Gå til footer

Prinsippene i avfallshierarkiet

I Fretex jobber vi etter prinsippene i avfallshierarkiet.

Avfallshierarkiet
Avfallshierarkiet
I Fretex jobber vi etter prinsippene i avfallshierarkiet.

Avfallshierarkiet, eller avfallspyramiden, er et begrep som illustrerer en prioritert rekkefølge for avfallshåndtering. Det brukes både i norsk avfallspolitikk og EUs rammedirektiv for avfall, og går ut på å behandle avfall så nær toppen som mulig:

Forebygge

Den aller beste måten å redusere miljøvirkningene av avfall på er å forebygge det fra starten av. Tenk over det allerede når du handler. Trenger du egentlig enda en jakke eller en nye vase? Vær en bevisst forbruker og begrens innkjøpene dine. Kjøp ting av kvalitet slik at de varer lenger.

Gjenbruk

Forsøk å bruke ting så lenge som mulig før du kvitter deg med det. Når du ikke lenger har bruk for tingene, kan du gi bort eller selge det. Slik får det nytt liv hos andre som har bruk for det. Kanskje det også kan repareres? Dersom det ikke kan reddes, sørg for å kaste det der det hører hjemme. Gi gjerne det som er brukbart til Fretex!

Gjenvinne eller lage noe "nytt"

Mest mulig avfall skal materialgjenvinnes, og her kan du bidra ved blant annet å kildesortere, og pante flasker og drikkebokser.

Energiutnyttelse

Når materialene ikke kan brukes til å lage nye produkter, går de til energiutnyttelse. Avfallet brennes, og varmen kan brukes som energi og erstatte elektrisitet, olje og gass til oppvarming. Det gjør at helse- og miljøskadelige stoffer tas ut av kretsløpet.

Til toppen