Gå til hovedinnhold Gå til footer

Hvorfor eksportere brukte klær fra Norge?

Eksporten bidrar til forlenge klærnes levetid.

 • Miljømålet med gjenbruk er at det skal erstatte etterspørselen av nye varer og dermed redusere produksjon av varer (som belaster miljøet).
 • Hvis norske kunder hadde kjøpt og gjenbrukt alt det Fretex mottar, ville ikke noe gått til eksport.
 • I et miljøperspektiv er det bedre at klær gjenbrukes i andre land, enn at de brennes/energigjenvinnes i Norge. 
 • Eksporten gir folk i mange land mulighet til å kjøpe kvalitetsklær og spennende plagg til en overkommelig pris. 
 • Fokuset på gjenbruk fremfor nytt er godt forankret også hos forbrukere i EU, og omfanget og variasjonen på bruktbutikker og kjeder er langt større enn det er i Norge.
 • Totalt 12,6 tusen tonn ble eksportert ut fra Norge fra Fretex i 2022. Av dette gikk 84%  til gjenbruk, 11% til materialgjenvinning og rundt 5% til energigjenvinning. Volumet totalt var en nedgang på 1,2 tusen tonn fra 2021.

Klærne fra Fretex bidrar til viktige arbeidsplasser i andre land. 

 • Mange hundre mennesker arbeider med å sortere, transportere og selge Fretex-varer
 • De store sirkulære markedsplassene er per i dag i andre land enn Norge, og Polen er per nå vårt største marked.
 • Arbeidsplassene har høy standard for HMS og andre arbeidsforhold jf. vår Code of Conduct

Eksporten bidrar til Frelsesarmeens sosiale arbeid.

 • Ti prosent av eksportinntekten går til Frelsesarmeens sosiale arbeid i Norge
 • Frelsesarmeen har blant annet tilbud til mennesker med rusutfordringer, ensomme, barn og unge, og familier som lever i vedvarende fattigdom. 
Til toppen