www.fretex.no

Arbeidsforberedende trening (AFT)

oivindhaug 20200318 fretex-00051
Arbeidsforberedende trening (AFT) er et tilbud for deg som trenger å prøve ut arbeidsevnen og styrke mulighetene for å få jobb. Har du behov for støtte og veiledning i jobbsøkerprosessen? Og kanskje sammensatte bistandsbehov? Fretex gir tett og god oppfølging og tilrettelegging med sikte på at du skal nå målet om å komme i jobb. Innsøking til Arbeidsforberedende trening gjøres gjennom din veileder i NAV.

Din prosess
I løpet av tiltakstiden samarbeider du som jobbsøker tett med en jobbkonsulent, og dere blir sammen enige om hvordan tiden hos Fretex skal brukes best mulig for at du skal komme i jobb. Sammen lager dere en aktivitetsplan der dine personlige mål og delmål formuleres, og deretter følges opp.

I samarbeidet legges det vekt på hva som vil styrke dine muligheter på arbeidsmarkedet. Det er din utvikling som jobbsøker som er viktigst. Derfor blir det sentralt at du selv har eierskap til prosessen og ønsker å nå målet.

Viktige tema som det jobbes med er:

  • Avklaring av ressurser og yrkesmål
  • Kartlegging av behov for tilrettelegging, utdanning e.l. for å kunne komme i jobb
  • Karriereveiledning med kartlegging av egne styrker og ressurser, kunnskap om arbeidsmarked, yrker, jobbkrav og utdanning
  • Arbeidsutprøving i oppgaver som er relevante for mål om arbeid
  • Tilrettelagt opplæring med sikte på å oppnå reell og formell kompetanse. Dette kan være basiskompetanse innen norsk, matematikk og digitale ferdigheter. Tilrettelegging av yrkesfaglige løp og annen opplæring/utdanning for eksempel i samarbeid med skole. Opplæring av ulike ferdigheter gjennom arbeidstrening.

Arbeidsutprøving
Arbeidsutprøving kan gjennomføres på flere måter. Noe kan gjøres innenfor Fretex sitt brede spekter av arbeidsoppgaver, med oppfølging fra en erfaren arbeidsveileder. Mesteparten av arbeidsutprøvingen vil skje hos arbeidsgivere utenfor Fretex, og helst et sted hvor du har mulighet til å gå over i fast jobb.


Varighet
Inntil ett år med mulighet for forlengelse i ytterligere ett år. Som jobbsøker mottar du ytelse fra folketrygden.


Fretexmetoden
De bærende prinsippene i måten vi jobber på er en individrettet tilnærming med fokus på ressurser og muligheter. I Fretex er vi opptatt av å jobbe etter de metodene som virker best for å nå målet om at flest mulig får jobb. Vi er opptatt av å utvikle og forbedre oss, slik at du får mest mulig igjen for tiden du er her. Fretexmetoden er bygget på kravspesifikasjonene vi har fra NAV, beste praksis utviklet i Fretex-selskapene og den metodiske tilnærmingen "Supported Employment" (SE).

Her kan du laste ned vår brosjyre.

 

 

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter?