Gå til hovedinnhold Gå til footer

Velkommen til Arbeidsrettet rehabilitering (ARR)

Her gir vi deg litt informasjon om hva som venter deg når du kommer til oss i Fretex Jobb. Selv om vi forklarer litt om tiltaket Arbeidsrettet rehabilitering, vil du få mye mer informasjon når vi møtes.

Illustrasjonsfoto av folk som samarbeider
Her gir vi deg litt informasjon om hva som venter deg når du kommer til oss i Fretex Jobb. Selv om vi forklarer litt om tiltaket Arbeidsrettet rehabilitering, vil du få mye mer informasjon når vi møtes.

Målsetting med tiltaket Arbeidsrettet rehabilitering 

Målet er at du skal kunne fortsette i jobben din (hvis du allerede har en jobb), eller at du skal komme i jobb. Derfor fokuserer vi på mestring av både helserelaterte utfordringer og eventuelt andre hindre for å være i jobb. 

Slik foregår oppstarten  

  1. NAV søker deg inn i tiltaket.  

  1. Når Fretex har fått innsøkingen, får du tildelt din egen jobbkonsulent.  

  1. Jobbkonsulenten din tar kontakt med deg per telefon for å avtale tid for en oppstartssamtale 

  1. Du får tilgang til vårt digitale verktøy Karriereutforsking ved at vi sender deg SMS med lenke til pålogging. I dette verktøyet har du alltid en oversikt over hva som er gjort og hva som skal skje. Den skriftlig kommunikasjon med jobbkonsulenten din skjer i Karriereutforsking. 

  1. Du møter jobbkonsulenten din for å snakke om hva som er viktig for deg - både med tanke på jobb og innholdet i den arbeidsrettede rehabiliteringen.   
     

Videre samarbeid mellom deg og jobbkonsulenten 

Du og jobbkonsulenten legger en plan basert på dine målsettinger. Dere finner sammen ut hva du har behov for å kartlegge videre, og hva slags veiledning og aktivitet du trenger for å nå dine mål. Samarbeidet vårt skjer gjennom:  

  • veiledningssamtaler mellom deg og jobbkonsulenten  

  • fysisk aktivitet  

  • mestringsaktiviteter  

Noen av aktivitetene vil foregår i grupper med andre som deltar i det samme tiltaket. 

 God kartlegging er viktig  

For å komme fram til en god plan er kartlegging viktig. Vi kartlegger både dine fysiske og psykiske ressurser sett i sammenheng med en arbeidssituasjon. Kartleggingen kan handle om arbeidets art, bevegelsesstrategiene dine, det psykososiale arbeidsmiljøet, og sammenhengen mellom din funksjonsevne og jobben. Alt dette kommer vi tilbake til når vi har blitt bedre kjent med deg.  

Hvis du har en jobb, vil det være naturlig å samarbeide med arbeidsplassen din for å utforske muligheter og eventuelle tilretteleggingsbehov.  

Hvis du ikke har jobb, vil karriereveiledning være en viktig del av prosessen. Hva konkret det innebærer, finner vi ut av sammen. Det henger sammen med hva du ønsker veiledning i, og hvordan du ønsker å jobbe med ulike temaer  

Sammen lager vi en plan 

Jobbkonsulenten vil være opptatt av at du i løpet av tiltaket hos oss komme frem til en plan for å komme i jobb. Når du er fornøyd med planen og har tro på at den kan gjennomføres, har vi sammen gjort et godt stykke arbeid!   

Til toppen