Gå til hovedinnhold Gå til footer

Velkommen til Avklaringstiltaket

Her gir vi deg litt informasjon om hva som venter deg når du kommer til oss i Fretex Jobb. Selv om vi forklarer litt om hva Avklaring er, vil du få mye mer informasjon når vi møtes.

To mennesker i resepsjonen
Velkommen til Fretex
Her gir vi deg litt informasjon om hva som venter deg når du kommer til oss i Fretex Jobb. Selv om vi forklarer litt om hva Avklaring er, vil du få mye mer informasjon når vi møtes.

Målsetting med Avklaring 

Målsettingen er at du skal komme frem til en plan for å komme i jobb som passer for deg, og som du har tro på at kan gjennomføres. Vi er dine støttespiller på veien fram mot dette målet.  

Slik foregår oppstarten  

  1. NAV søker deg inn i tiltaket.  

  1. Når Fretex har fått innsøkingen, får du tildelt din egen jobbkonsulent.  

  1. Jobbkonsulenten din tar kontakt med deg per telefon for å avtale tid for en oppstartssamtale.  

  1. Du møter jobbkonsulenten din og dere snakker om hva som er viktig for deg - både med tanke på jobb og på veien mot en jobb.   

Videre samarbeid mellom deg og jobbkonsulenten 

Vi ønsker å bli kjent med deg og dine ressurser, ønsker og behov. Når vi vet mer om det, kan vi sammen utforske hvilke muligheter som finnes i arbeidsmarkedet.  

Arbeidsutprøving  

En viktig del av avklaringsprosessen for de fleste er arbeidsutprøving. Arbeidsutprøving innebærer at du prøver ut i praksis det vi har kommet frem til at kan være aktuelt å jobbe med. Dette skjer på vanlige arbeidsplasser.  På forhånd vil vi drøfte hva som vil være en relevant og nyttig arbeidsutprøving for deg, og hvordan du og jobbkonsulenten skal samarbeide i løpet av arbeidsutprøvingen. 

Om du har arbeidsgiver vil det oftest være naturlig å samarbeide med arbeidsplassen din for å utforske muligheter og eventuelle tilretteleggingsbehov. 

Underveis jobber vi også med karriereveiledning. Hva konkret det innebærer kommer an på dine ønsker og behov.  

Karriereutforsking  

I samarbeidet bruker vi vårt digitale verktøy Karriereutforsking. Der får du en oversikt over hva som er gjort og hva som skal skje videre. Det er også i dette verktøyet at all skriftlig kommunikasjon med jobbkonsulenten skjer. Vi gir det opplæring i dette verktøyet.  

 

Til toppen