Gå til hovedinnhold Gå til footer

Velkommen til Individuell jobbstøtte (IPS)  

IPS-tiltakene er samarbeid mellom Fretex Jobb og behandlere i helsevesenet eller terapeuter i NAV.

Mann som holder i kaffekopp
IPS-tiltakene er samarbeid mellom Fretex Jobb og behandlere i helsevesenet eller terapeuter i NAV.

 

Ulike måter for oppstart

I noen av tiltakene er det behandler som setter deg i kontakt med jobbspesialist, og noen steder er det NAV som står for innsøking til tiltaket.

Når du har kommet i kontakt med Fretex, vil du samarbeide med en jobbspesialist.

Vi vil bli kjent med deg

Det første som vil skje er at du og jobbspesialisten snakker sammen om hva som er viktig for deg - både med tanke på jobb og veien mot en jobb. Dere vil også snakke om hvilke jobber som kan være aktuelle for deg og hvilke måter å søke jobb på som passer for deg. Jobbspesialistens rolle er også noe som skal avklares.

Vi skal kontakte arbeidsgivere

I løpet av den første måneden vil vi begynne å kontakte arbeidsgivere for å finne en jobb som passer for deg.

Underveis jobber vi også med karriereveiledning. Hva konkret det innebærer kommer an på hva dine ønsker og behov.

Når du har fått en jobb

Målet er at du skal finne en jobb som passer for deg og som du trives med. Hvis du ønsker å videreutvikle din karriere vil du også kunne det.

Hvis du ønsker det, vil jobbspesialisten fortsette å ha kontakt med deg også etter at du har fått en jobb. Vi kan samarbeide med arbeidsgiver, eller at jobbspesialisten kan ha veiledning med bare deg. Det er du som bestemmer hva som passer for deg.

 Les mer om IPS på NAVs nettsider

 

Til toppen