Gå til hovedinnhold Gå til footer

Faktaark

Her får du en kort oversikt over virksomheten

Illustrasjonsfoto
Denim fra Fretex
Her får du en kort oversikt over virksomheten

Visjon og formål

Visjon: Vi gir folk grunn til å tro på framtiden!

Formål: 

Fretex skal:

  • bekjempe utenforskap ved at folk skal få og beholde arbeid
  • bekjempe utenforskap og fattigdom ved å bidra til Frelsesarmeens veldedige arbeid
  • kjempe for miljøet ved å fremme gjenbruk som erstatter nye varer

Fretex drives i overenstemmelse med Frelsesarmeens verdigrunnlag

Verdier: Åpenhet, Kjærlighet, Engasjement, Lønnsomhet 

Ikke-diskriminering: Det gjøres ikke forskjell på ansatte, heller ikke ved ansettelse, på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, språk, religion, politisk syn, medlemskap i arbeidstakerorganisasjon, seksuell orientering, funksjonshemming, alder eller livssyn.

Juridisk struktur: Morselskap: Fretex AS. Datterselskaper: Fretex Jobb og Oppfølging AS, Fretex Pluss AS og Fretex Miljø AS. Fretex Norge AS eier Fretex International AS sammen med Frelsesarmeen i Sverige.

Fretex er medlem av bransjeforeningen Arbeid & inkludering i NHO Service og i Avfall Norge. Fretex er sertifisert i eQuass og i Miljøfyrtårn.

To forretningsområder

Arbeidsinkludering og Secondhand: Fretex er Norges største arbeids-og inkluderingsbedrift og secondhand-kjede, og en viktig del av Frelsesarmeen i Norge.  Fretex tilbyr avklaring og kvalifisering til personer som av ulike grunner har vanskeligheter med å skaffe seg eller fungere i et ordinært arbeid.

Galleri Vox i Bergen er et kunstgalleri og et atelier for personer med psykiske lidelser.

De 39 Fretexbutikkene finnes fra Kirkenes i nord til Kristiansand i sør. Butikkene selger det som giverne donerer. Fretex har også en nettbutikk.

  • Fretex arbeider for et bedre miljø.
    • Direktør for forretningsområdet Miljø er Kristin Hareide.
  • Fretex arbeider for at mennesker skal få og beholde arbeid.
    • Direktør for forretningsområdet Arbeidsinkludering er Dag Atle Meinich-Bache.

Siden 1905

Fretex sin historie startet med industrihjemmet Elevator i Oslo i 1905.

Det startet med at Frelsesarmeen ville tilby byens uteligger jobb og overnatting. Jobben gikk ut på å samle inn papir. Helt siden den tid har det å gi mennesker grunn til å tro på framtiden stått i sentrum.

Den første Fretexbutikken ble åpnet i Bergen i 1971. Frelsesarmeens tekstiler var utgangspunktet for å velge Fretex som navn på virksomheten. Fretex er ingen forkortelse.

En del av Frelsesarmeen i Norge

Gaver som Fretex mottar blir delt ut via Frelsesarmeens sosiale arbeid eller solgt. Ti prosent av bruktomsetningen går til Frelsesarmeens øvrige sosiale arbeid. Dette utgjør opptil 30 millioner kroner årlig.

Gaver til gjenbruk

Hva ønsker Fretex å få?

Fretex ønsker tekstiler til gjenbruk. Fretex er takknemlig for å få bøker, CD-er, filmer, pynteting, sports- og fritidsartiker, bilder, småmøbler osv; egentlig alt det du ikke trenger lenger, som du tror andre kan få glede av. Store møbler tas imot på noen steder.

Hvor kan du levere gaver til Fretex? Fretex tar  imot klær, sko, tilbehør og tekstiler i innsamlingsboksene, i Fretexposen på Posten og i alle Fretexbutikkene. Bøker, småmøbler, sportsutstyr, bilder, glasstøy mm kan leveres i våre butikker. Les mer om hvor gaver kan leveres her

Hva skjer med klærne som gis til Fretex?

  • 84 prosent går til gjenbruk
  • 11 prosent til materialgjenvinning (nye produkter)
  • 5 prosent til energigjenvinning

Klærne blir solgt i våre butikker, eksportert og delt ut via Frelsesarmeens sosiale arbeid. Mellom fem og ti prosent blir gjenbrukt i Norge og 90 til 95 prosent blir eksportert, hovedsaklig til Europa. Målet er å selge mest mulig i Norge. Les mer om eksporten her

Nøkkeltall 2023: 

  • Jobbsøkere som fikk arbeid eller startet utdanning: 1543 (1316 til jobb og 227 til utdanning)
  • Ordinært ansatte i Fretex-gruppen: 934
  • Butikker: 39 + en nettbutikk
  • 28,6 millioner kroner til Frelsesarmeens veldedige arbeid
  • 3 millioner varer solgt, inklusiv en million klesplagg
  • 60 prosent av plaggene kostet under 100 kroner
  • Avdelinger Fretex Jobb: 32
  • Fretex Jobb hadde over 12 tusen møter med arbeidsgivere 

 

Utvikling butikkomsetning og innsamlet mengde tekstiler

  2018 2019 2020 2021 2022 2023
Butikkomsetning (tusen kroner) 193.258


188.013


119.000


168.769


185.057


206.514

Mottatt tøy (tonn) 20.800 20.406 18.007 15.500 13.528 13.250

 

Nyttige lenker

Ønsker du å støtte Frelsesarmeen med en pengegave?

Årsrapport kan leses her

Bærekraftsrapporten kan leses her

Etiske retningslinjer for Fretex-gruppen

Våre lederprinsipper

 

Ta gjerne kontakt med oss!

Trond Ivar Vestre

Konsernsjef og daglig leder i Fretex AS

E-mail:
Til toppen