Gå til hovedinnhold Gå til footer

Fretex-selskapene

Fretex har to forretningsområder: Arbeidsinkludering og Miljø. Den juridiske strukturen består av Fretex AS og tre datterselskaper. Fretex AS er 100 prosent eid av Frelsesarmeen.

Bilde av bord og stol
Fretex har to forretningsområder: Arbeidsinkludering og Miljø. Den juridiske strukturen består av Fretex AS og tre datterselskaper. Fretex AS er 100 prosent eid av Frelsesarmeen.

Fretex Pluss AS

Selskapet skal drive utenfor skjermet sektor.

Formålet til selskapet er å drive kurs og konsulenttjenester rettet mot enkeltpersoner og virksomheter innen arbeidslivsfeltet.

Selskapets virksomhet skal drives i overensstemmelse med Frelsesarmeens verdigrunnlag.

Selskapets ledere:

Dag Atle Meinich-Bache, Direktør Arbeidsinkludering
Anita Fuglseth, Leder for Virksomhetsområde Anbud og offentlige anskaffelser
Ingvald Hansen, HR-sjef
Liv Grethe Berge Frislid, Leder for økonomi

Hovedkontor: Sandnes

Organisasjonsnummer: 919 763 981

E-post: 

Kontonummer: 3000.37.62773

Kontonavn: FPL-Hoved

Fakturaadresse:

Ønskes tilsendt direkte på mail til: faktura.pluss@fretex.no - viktig at emnefelt inneholder ordet "Faktura" eller "Invoice" og at det er PDF.

Har dere mulighet for å sende faktura via EHF, sendes denne til organisasjonsnummer 919 763 98

Fretex Jobb og Oppfølging AS

Selskapet skal drive innenfor skjermet sektor.

Formålet til selskapet er å bidra til at mennesker med nedsatt arbeidsevne får og beholder arbeid.

Selskapets virksomhet skal drives i overensstemmelse med Frelsesarmeens verdigrunnlag.

Selskapet skal drives som et ideelt aksjeselskap uten erverv til formål.

Selskapets ledere:

Dag Atle Meinich-Bache, Direktør Arbeidsinkludering
Roar Wangberg, Leder tiltakene AFT og VTA
Ingvald Hansen, HR-sjef
Liv Grethe Berge Frislid, Leder for økonomi

Hovedkontor: Sandnes

Organisasjonsnummer: 919 763 914

E-post: 

Kontonummer: 3000.37.62846

Kontonavn: FJO-Hoved

Fakturaadresse:

Fretex Jobb og Oppfølging AS, c/o fakturamottak, Torneroseveien 7, 4315 Sandnes

Ønskes tilsendt direkte på mail til: faktura.jobb@fretex.no - viktig at emnefelt inneholder ordet "Faktura" eller "Invoice" og at det er PDF.

Har dere mulighet for å sende faktura via EHF, sendes denne til organisasjonsnummer 919 763 914

 

Fretex Miljø AS

Formålet til selskapet er å bidra til et bedre miljø gjennom gjenbruk og bidra til Frelsesarmeens sosiale arbeid med varer og finansiering (10 prosent av bruktinntekten).

Selskapets virksomhet skal drives i overensstemmelse med Frelsesarmeens verdigrunnlag.

Selskapets ledere:

Kristin Hareide, Direktør Miljø
Inge Olav Fonn, Leder for Drift, Logistikk og Salg
Hilde Kjønstad, Leder for Butikk og Sortering
Arnt-Willy Hjelle, Leder Bærekraft og Innovasjon
Frode Nilsen, Leder for IT, Prosesser & kvalitet

Hovedkontor: Oslo

Organisasjonsnummer: 919 764 031

E-post: 

Kontonummer: 3000.37.62676

Kontonavn: FMI-Hoved

Fakturaadresse:

Fretex Miljø AS, c/o fakturamottak, Postboks 283 Alnabru, N-0614 Oslo

Ønskes tilsendt direkte på mail til: faktura.miljo@fretex.no - viktig at emnefelt inneholder ordet "Faktura" eller "Invoice" og at det er PDF.

Har dere mulighet for å sende faktura via EHF, sendes denne til organisasjonsnummer 919 764 031

 

Fretex International AS

Fretex International AS eies av Frälsningsarmén i Sverige og av Fretex AS.

Formål er eksportvirksomhet av brukt tøy innsamlet gjennom de innsamlingssystemer som Frelsesarmeen i Norge og Frälsningsarmén, gjennom Myrorna, i Sverige har etablert, samt eksportere produkter som er produsert av andre selskaper / virksomheter som eies av Frelsesarmeen (Salvation Army) i Europa.

Selskapets virksomhet skal drives i overensstemmelse med Frelsesarmeens og Frälsningsarméns verdigrunnlag. Virksomheten består i all hovedsak av eksport av sortert og grovsortert brukt tøy.

Øst-Europa og Asia er de viktigste markedene.

Fretex International jobber etter Code of Conduct.

Styret i Fretex International AS består av:

Trond Ivar Vestre, styreleder
Caroline Andermatt, nestleder
Lisa Dahlberg, styremedlem
Elisabeth Beckmann, styremedlem
Lars Lunde, styremedlem
Kristin Hareide, styremedlem

Selskapets ansatte er:

Kari Sæther Nilsen, daglig leder - +47 970 69 449
Fredrik Bratterud, eksportsjef - tlf. +46 738 086 620

Fretex International AS har hovedkontor i Oslo, med følgende besøksadresse:

Fretex International AS
Ole Deviks vei 50
0668 Oslo

Postadresse:

Fretex International AS
Postboks 283, Alnabru
0614 Oslo

Are you interested in bying clothes from Fretex International AS?
Please contact us: hei@fretex.no

Fakturaadresse:

Ønskes tilsendt direkte på mail til: faktura.international@fretex.no - viktig at emnefelt inneholder ordet "Faktura" eller "Invoice" og at det er PDF.

Har dere mulighet for å sende faktura via EHF, sendes denne til organisasjonsnummer 984 658 532

Fretex AS

Frelsesarmeen opprettet 01.01.02 eierselskapet Fretex AS. Gjennom dette selskapet ønsker Frelsesarmeen å styre og koordinere Fretex-virksomheten i hele Norge på en best mulig måte.

Frelsesarmeen eier 100 % av aksjene i Fretex AS, mens Fretex AS eier 100 % av aksjene i Fretex Jobb og Oppfølging AS, Fretex Pluss AS, Fretex Miljø AS og er medeiere i Fretex International AS.

Organisasjonsnummer: 983 982 433

Selskapets ledere:

Trond Ivar Vestre, daglig leder, 23 68 11 70 eller 907 83 043
Lars Lunde, økonomisjef - tlf. 23 68 11 70
Ingvald Hansen, HR-sjef - tlf. 23 68 11 70
Trine Gjermundbo, kommunikasjonssjef - tlf. 918 15 418
Kristin Hareide, direktør Miljø - tlf. 413 03 878
Dag Atle Meinich-Bache, direktør Arbeidsinkludering - tlf. 976 56 521

Fretex AS har hovedkontor i Sandnes, med følgende adresse:

Fretex AS
Torneroseveien 7
4315 Sandnes

Fakturainformasjon: 

Fretex AS, c/o fakturamottak, Torneroseveien 7, 4315 Sandnes

Ønskes tilsendt direkte på mail til: faktura@fretex.no - viktig at emnefelt inneholder ordet "Faktura" eller "Invoice" og at det er PDF.

Har dere mulighet for å sende faktura via EHF, sendes denne til organisasjonsnummer 983 982 433

Styret

Wenche Walderhaug Midjord, styreleder
Hallvard Eidheim, nestleder
Kolbjørn Ørsnes, styremedlem
Milda Lunde Stene, styremedlem
Ingvild Ofte Arntsen, styremedlem 
Thomas Frydenlund, styremedlem
Theodora Welander, 1. varamedlem 
Øyvind Askevold, 2. varamedlem
Silje Våje Andersen, 3. varamedlem
Martha Nordahl, styremedlem. Birgitte Glette, varamedlem
Anna Kupper, styremedlem. Silje Johannessen, varamedlem
Martin Guttormsen, styremedlem. Nathan Bunting, varamedlem

Til toppen