Gå til hovedinnhold Gå til footer

Fretex legger ned åtte butikker

Omsetningen i flere av Fretexbutikkene har de senere årene stagnert og flere har hatt en nedgang. Dette har ført til underskudd over tid og det er derfor nødvendig å legge ned flere butikker.

Omsetningen i flere av Fretexbutikkene har de senere årene stagnert og flere har hatt en nedgang. Dette har ført til underskudd over tid og det er derfor nødvendig å legge ned flere butikker.

På lik linje med store deler av detaljhandelen merker Fretex at det å drive lønnsom butikkdrift er krevende. Årsakene til den krevende økonomiske situasjonen er sammensatte.Salgssvikten har sammenheng med at konkurransen har økt betydelig de senere årene at flere velger netthandel og apper. Selv om Fretex mottar gaver er det betydelige kostnader knyttet til transport, sortering, lønninger, markedsføring, husleie, strøm mm. Logistikken til Fretex er preget av at vi har et eksemplar av hver vare, i motsetning til de fleste andre kleskjeder. Det krever betydelige ressurser knyttet til håndtering, prising og salg. Hos Fretex koster et plagg i snitt 1/3 av ny pris. Prisene på nye klær er relativt lave, så inntektene har for flere butikker ikke vært tilstrekkelig til å dekke kostnadene. 


Tidligere arbeidet flere jobbsøkere som deltar i arbeidsmarkedstiltak internt i Fretex. Nå er de fleste hos eksterne arbeidsgivere og følges opp av Fretex sine jobbkonsulenter. Fretex mener dette er positivt fordi flere jobbsøkere på den måten lykkes med å få seg den jobben de ønsker. Ulempen for miljøaktiviteten er at det blir færre mennesker til å utføre arbeidet.

Fordi formålet til Fretex Miljø er å bidra til et bedre miljø, har selskapet de siste årene valgt å ta imot alt av tekstiler fra forbrukere, både varer til gjenbruk, men også det som er ødelagt og skal til gjenvinning. Denne løsningen har ført til økte kostander for sortering og håndtering, uten en tilsvarende inntekt.

Ansatte i Fretex har gjort en fantastisk jobb og bidratt til betydelig effektivisering. Til tross for denne innsatsen ser Fretex seg nå nødt til å legge ned åtte butikker. Butikkene som avvikles har hatt en krevende økonomi over tid og det har vært satt inn mange tiltak for å snu den negative utviklingen. Når tiltakene ikke gir ønsket resultat, er det nødvendig å avvikle disse avdelingene. Butikkene som de neste månedene vil bli lagt ned er: Sandvika, Ålesund, Kristiansand, Jørpeland, Madla i Stavanger, Strandgaten i Bergen, Tromsø og Heggstadmyra i Trondheim. Alle ansatte i disse butikkene får tilbud om bistand til å finne seg nytt arbeid.

- Vi har kommet i en situasjon vi har jobbet mye med å unngå, men vi må erkjenne realitetene og gjøre nødvendige tiltak. Dette er trist, men vi ser ingen annen løsning, sier Glenn Hole, daglig leder i Fretex Miljø AS.

Fretex takker alle trofaste kunder i butikkene som nå legges ned. Fretex har lojale og flotte kunder som er velkomne til de 41 andre butikkene og nettbutikken.

- Vi oppfordrer folk til å fortsette å gi til Fretex. Gavene, som både selges og deles ut til mennesker som trenger det, bidrar årlig til om lag 30 millioner kroner til Frelsesarmeens sosiale arbeid. Visjonen til Fretex er å gi folk grunn til å tro på framtiden og med de endringene vi gjør nå kan vi møte framtiden og fokusere på mulighetene som finnes innenfor gjenbruk og varehandel. Vi skal fortsette å lytte til kundene våre og jobbe for at de skal velge Fretex, sier Hole.

 

Om Fretex Miljø AS
Fretex Miljø AS har som formål å bidra til et bedre miljø, blant annet gjennom gjenbruk og gjenvinning. Selskapet er en arbeidstreningsarena for mennesker med nedsatt arbeidsevne. Det ble etablert 1. januar 2018 da Fretex omorganiserte fra fire regionale til tre virksomhetsstyrte selskaper. 

 

Kontaktpersoner

Til toppen