Gå til hovedinnhold Gå til footer

Fretex med ny organisering

Fra 1. januar 2018 går datterselskapene til Fretex Norge AS fra fire regionale selskaper til tre virksomhetsorganiserte.

Fra 1. januar 2018 går datterselskapene til Fretex Norge AS fra fire regionale selskaper til tre virksomhetsorganiserte.

Fretex skal fortsette å jobbe for et bedre miljø og for at mennesker skal få og beholde arbeid. Visjonen om å gi folk grunn til å tro på framtiden står fast. Det gjør også kjerneverdiene: kjærlighet, åpenhet, lønnsomhet og engasjement.

- Den nye organiseringen skjer som en konsekvens av regelverket for skjermet sektor og ut fra et ønske om å øke Fretex sin konkurransekraft. Målet med endringene er å oppnå enda mer på de stedene Fretex er i dag, sier Trond Ivar Vestre, daglig leder i Fretex Norge AS.

De nye selskapene

Fretex Jobb og Oppfølging AS skal drive innenfor skjermet sektor. Formålet til selskapet er å bidra til at mennesker med nedsatt arbeidsevne får og beholder arbeid. Selskapets virksomhet skal drives i overensstemmelse med Frelsesarmeens verdigrunnlag.Selskapet skal drives som et ideelt aksjeselskap uten erverv til formål. Selskapets hovedkontor ligger i Sandnes.

Fretex Pluss AS skal drive utenfor skjermet sektor. Formålet til selskapet er å drive kurs og konsulenttjenester rettet mot enkeltpersoner og virksomheter innen arbeidslivsfeltet. Selskapets virksomhet skal drives i overensstemmelse med Frelsesarmeens verdigrunnlag.

Fretex Miljø AS skal Selskapet skalbidra til et bedre miljø gjennom blant annet gjenbruk og gjenvinning og skal være arbeidstreningsarena for mennesker med nedsatt arbeidsevne. Selskapets virksomhet skal drives i overensstemmelse med Frelsesarmeens verdigrunnlag. Selskapets hovedkontor ligger i Oslo.

Kontaktpersoner

Trond Ivar Vestre

Konsernsjef og daglig leder i Fretex AS

E-mail:
Til toppen