Gå til hovedinnhold Gå til footer

Har du ryddet og levert poser til Fretex? Dette har du vært med å støtte.

Det du gir til Fretex selges og deles ut via Frelsesarmeen sosiale arbeid. Årlig går ca 30 millioner kroner fra bruktomsetningen til sosialt arbeid som gjør at vanskeligstilte barnefamilier, mennesker med rusproblemer, ensomme eldre, innsatte i norske fengsler og ungdommer som har det vanskelig får hjelp.

Det du gir til Fretex selges og deles ut via Frelsesarmeen sosiale arbeid. Årlig går ca 30 millioner kroner fra bruktomsetningen til sosialt arbeid som gjør at vanskeligstilte barnefamilier, mennesker med rusproblemer, ensomme eldre, innsatte i norske fengsler og ungdommer som har det vanskelig får hjelp.

Fretexposene dine har betydd mye for mennesker i vanskelige livssituasjoner

Frelsesarmeen legger stor vekt på ansvarlig forvaltning, og jobber for at mest mulig av midlene når fram til de som mottar hjelpen. Nøkternhet er en kjerneverdi og kun 3,1 prosent av midlene brukes til administrasjon. Frelsesarmeen gjør mer sosialt arbeid enn det som er tatt med her, men dette er arbeid som Fretexgivere og Fretexkunder er med og finansierer.

Mange som opplever motgang og vanskelige livssituasjoner tar kontakt med Frelsesarmeen. Både barnefamilier, enslige og eldre mennesker fra Norge og andre land kan få noen å prate med, et fellesskap, opplevelser, samt mat og klær. Barnefamilier kan få ferietilbud, helgeturer og besøk til ulike kulturarrangementer. Målet med disse tiltakene er å utjevne sosiale forskjeller blant barn og unge. I sommer skal 2 151 personer i 512 familier på ferie med Frelsesarmeen. 


En ny tilværelse uten rus

Frelsesarmeens rusomsorg hjelper mennesker med rusproblemer. I Harstad, Mo i Rana, Vadsø og Oslo tilbyr Frelsesarmeen en meningsfull fritid uten rus gjennom «Stedet». Noen av aktivitetene på Stedet er matlaging, innebandy, quiz, skrivegruppe, fotturer, jammegruppe, fisketurer, gatefotball, trening, forskjellig type friluftsliv, samtalegrupper, sykling, band, bordtennis og kulturelle opplevelser.

Cathrine Johansen ruset seg i over ti år, men har klart å skape seg et nytt liv. Nå er hun miljøarbeider i Frelsesarmeen. Cathrine har vært aktiv i gatefotballen og deltatt på landslaget i VM i Chile. For tre år siden fikk hun tilbud fra Frelsesarmeen om å gå til toppen av Kilimanjaro sammen med andre som ville bort fra rus.
- Jeg har veldig sans for Frelsesarmeens rusomsorg som velger grensesprengende prosjekter. De kan ikke redde alle, men noen. Gatefotballen har vært redningen min, veien ut av et destruktivt liv.

Hjelp i fengsel og etter soning

Frelsesarmeen driver et omfattende fengselsarbeid og bistår mennesker under varetekt, straffegjennomføring og i løslatelsesprosessen. Mange innsatte opplever utfordringer med - eller mangel på - nettverk og relasjoner. En del soner langt unna der de bor, og får dermed få besøk. De som ønsker kan få besøk fra Frelsesarmeen.

Fengselsarbeidet omfatter også tilbakeføring og reintegrering av utenlandske innsatte i norske fengsler. Innsatte må vise en vilje til å forandre livsstil for få dette tilbudet. Frelsesarmeen er i 131 land og har nettverk som kan følge opp den domfelte i hjemlandet. Gjennom en avtale med Oslo lufthavn Gardermoen og Politiets Utlendingsenhet kan Frelsesarmeen – sammen med Politiet - følge den løslatte til transittmottaket på Gardermoen og inn på flyet, slik at den løslatte ikke overlates helt til seg selv. Reisen er ofte forbundet med stor angst for returen til hjemlandet. Det kan skyldes kriminelle kontakter den løslatte står i gjeld til, familie som ikke har visst hvor han eller hun har vært, eller ensomhet og bekymring for hva som venter. Frelsesarmeens kapellan kan kontakte Frelsesarmeen i det aktuelle landet, slik at de kan møte den løslatte når han eller hun ankommer hjemlandet. Frelsesarmeen på stedet kan bistå med å finne bolig og arbeid, med veiledning i å prøve å leve et liv uten kriminalitet og hjelp til å møte familier og venner.


Eldre får en bedre hverdag

Ensomhet er en av de store utfordringene for mange eldre. Familien bor kanskje langt unna, og venner har gått bort. De eldre har ikke alltid pårørende å støtte seg på når det røyner på. Frelsesarmeen møter eldre som sliter med ensomhet, men også eldre som «bare» savner gleden over å få være sammen med andre og få nye venner. En del minstepensjonister har ikke råd til å delta på de tilbudene som finnes. For disse ulike behovene tilbyr Frelsesarmeen aktiviteter over hele landet.

Tilbudene er gratis og åpne for alle - og kan være både forebyggende og helsefremmende.


Familier i krise får en midlertidig bolig

På Grefsen i Oslo har Frelsesarmeen ti boenheter for familier i krise som står uten bolig. De voksne gis ro til å finne et stabilt hjem. Boenhetene har felles hage og gode lekemuligheter for barna. De som er innom korttidsboligen får tilgang til PC og printer slik at de kan bruke tid på jobb- og boligsøk. Korttidsboligene er døgnbemannet og personalet bistår med det beboerne trenger.


Møteplasser og aktiviteter for trivsel og tilhørighet

Ett eksempel på en viktig møteplass er «Sammen» på Grønland i Oslo. 350 personer er jevnlig innom. Barnefamilier spiser middag sammen, de slår av en prat, er med i kor mm. Det viktigste med tiltaket er muligheten til å være sammen og bygge nettverk. Frelsesarmeen har møteplasser mange steder i landet hvor folk er velkomne til å være seg selv, sammen med mange andre.

Fretexmidler er også med og finansierer speidertilbud rundt omkring i landet, hvor barn og unge får mulighet til å oppleve natur og mestring sammen med andre, uten at konkurranseelementer står i fokus.


Småbarnsfamilier får hjelp hjemme

Home-Start er et familiestøtteprogram hvor frivillige besøker småbarnsfamilier med minst ett barn under skolealder, to til fire timer i uken. Noen familier har behov for en likeverdig person, som selv har foreldreerfaring, og som kan dele gleder og sorger med familien. Familiene definerer selv hva de trenger støtte til. De frivillige (familiekontaktene) må delta på forberedelseskurs og levere politiattest før de kan besøke en familie.

For mange familier med lite nettverk og noen utfordringer i hverdagen, er dette viktig støtte. Midler fra Fretex er med og muliggjør dette arbeidet i Arendal, Drammen og Oslo.

 

Tilbud til utenlandske tilreisende

Migrasjonssenteret Oslo er et lavterskel-kontaktsenter for europeere og andre tilreisende uten fast arbeid og med begrensede sosiale rettigheter. Mange av dem tjener til livets opphold på alternative måter som tigging, bladselling eller gateunderholdning. Flere jobber i det svarte arbeidsmarkedet.

Frelsesarmeen gir en form for nødhjelp til disse menneskene slik at de skal få dekket sine grunnleggende fysiske behov og få veiledning til hvordan de kan komme seg ut av problemene. På Migrasjonssenteret får de dusj, måltider, et sted å hvile, informasjon om rettigheter og muligheter i Norge og veiledning hvor forventninger til oppholdet i Norge avklares. Mange av gjestene kan ikke lese og skrive eller bruke en PC. De vet ikke hvordan de skal søke jobb eller starte et firma. Dette kan de få hjelp til. Målet er en langsiktig løsning i deres eget hjemland.

 

Livskvalitet og verdighet for rusavhengige 

Frelsesarmeen driver kontaktsenteret «Fyrlyset» for mennesker med rusproblemer i Oslo. De besøkende får mat, drikke, klær og tilbud om vask av kropp og klær, og om å låne telefon og datamaskin. Det tilbys også frisør en gang i uka. Daglig er mellom 150 og 225 besøkende innom Fyrlyset. Fokuset er på den enkeltes verdighet og livskvalitet i en sårbar situasjon. Fyrlyset skal være en aktiv bidragsyter og konstruktiv pådriver for gjestenes utvikling og problemløsning. Sosionomene og miljøterapeuter på Fyrlyset er tilgjengelige blant annet for å følge brukerne til ulike instanser, undersøkelser eller behandlere.

Kontaktsenteret er også opptatt av å «ta temperaturen» på situasjonen for hjemløse og folk på gata i Oslo. Gjennom oppsøkende patruljer dokumenterer og observerer de situasjonen for hjemløse og mennesker med rusproblemer. Fyrlysets oppsøkende tjeneste bekjemper ensomhet hos gjestene gjennom hjemmebesøk og besøk på sykehus/institusjoner.

 

60 familier ble gjenforent

Hvert år prøver hundrevis av mennesker å finne familiemedlemmer som de har mistet kontakt med, eller som har vært savnet av ulike årsaker. Mange av disse tar kontakt med Frelsesarmeens ettersøkelsesavdeling for å få hjelp. Årlig spores det opp ca 60 personer.

 

Takk!

- Takk til alle givere og kunder som bidrar til et omfattende sosialt arbeid. Vi setter stor pris på alle gaver. Vi er også takknemlige for alle som velger å handle i Fretex-butikkene. Sammen gjør vi en forskjell for mennesker som trenger det, sier Trond Ivar Vestre, daglig leder i Fretex Norge.

Til toppen