Gå til hovedinnhold Gå til footer

Karriereveileder Elaine Bloom deler sine beste jobbråd

Tirsdag 11. januar 2022 kommer karriereveileder Elaine Bloom til Fretex Jobbkoden for å gi alle som trenger det en skikkelig karriereboost.

Tirsdag 11. januar 2022 kommer karriereveileder Elaine Bloom til Fretex Jobbkoden for å gi alle som trenger det en skikkelig karriereboost.

Digital karriereveiledning 

Fretex Jobbkoden er et prosjekt utviklet i samarbeid med Rådet for psykisk helse og med midler fra Stiftelsen Dam. Det digitale kurset er et gratis tilbud til alle som ønsker å lære mer om jobbsøk og arbeidslivet. Det er vanskelig å knekke jobbkoden, men hos Fretex Jobbkoden får du:

  • effektive metoder fra karriereveiledere
  • råd fra eksperter på rekruttering
  • råd fra nøkkelpersoner fra frivilligheten og andre med mye erfaring fra jobbsøkerprosessen

Med disse verktøyene skal deltakerne være i stand til å:

  • lage gjennomtenkte jobbsøkerplaner
  • skrive strukturerte og effektive søknader
  • prestere godt på jobbintervjuer
  • utvikle bedre kjennskap til egne hindringer, karriereverdier og muligheter

Tilgjengelig hjelp i et ustabilt arbeidsmarked

Pandemien har hatt stor påvirkning på arbeidsmarkedet. Tirsdag 14. desember 2021, som var dagen før de nye tiltakene, var det 115 134 registrerte arbeidssøkere hos NAV. Tirsdag 21. desember 2021, en uke etter de nye innstrammingene, var det derimot 123 604 registrerte arbeidssøkere hos NAV. Dette er 8 470 flere enn uken før. Uansett tall, er arbeidsledighet og permittering ingen ideell situasjon å stå i for noen. Det ustabile arbeidsmarkedet indikerer allikevel et sterkere behov for tilgjengelig og forebyggende hjelp, og her ønsker vi å bistå med vår ekspertise i digitalt format, nemlig digital karriereveiledning.

Satser i 2022

I 2021 har Fretex Jobb hjulpet 1 731 mennesker ut i arbeid og utdanning.

 - I 2022 ønsker vi å satse på å skape en tilgjengelig og veiledende digital arnea for alle som trenger det. Vi begynner derfor året med å invitere alle håpefulle og/eller utslitte arbeidssøkere til et digitalt foredrag med Elaine Bloom, sier Kristine Wold Andersen i Fretex. 

Elaine Bloom er karriereveileder, foredragsholder, pedagog, podcasthost og skribent. Mange kjenner henne fra podcasten "Karriereveiledning med Elaine". Hun har fjorten års ledererfaring bak seg, flere tusen karriereveiledningstimer både i Norge og utlandet. Tirsdag 11. januar 2022 kommer hun til Fretex Jobbkoden for å snakke om hvordan man kan ta styring over egen karriere og jobbsøk gjennom å bli bedre kjent med egen kompetanse, interesser, styrker, verdier og arbeidsmarkedets krav og forventninger. Etter webinaret skal deltakerne ha blitt bedre kjent med seg selv og ha god kunnskap i hvordan de kan forbedre eget jobbsøk.

Kontaktpersoner

Til toppen