Gå til hovedinnhold Gå til footer

Nå kan alle slippe sin egen kleskolleksjon

Som regel er det profilerte mennesker som får lage og vise fram sine egne kolleksjoner. Med den nye kampanjen fra Fretex gis alle muligheten til å slippe sine kolleksjoner og få sine egne slipp-filmer.

Som regel er det profilerte mennesker som får lage og vise fram sine egne kolleksjoner. Med den nye kampanjen fra Fretex gis alle muligheten til å slippe sine kolleksjoner og få sine egne slipp-filmer.

La flere få se din klesstil

Alle folk har sin egen klesstil. Hver gang noen leverer klær til Fretex, gir de samtidig klesstilen sin videre.

Under pandemien er det flere som trenger hjelp

Det siste årene har flere mennesker oppsøkt Frelsesarmeen for å få hjelp. Gavene som gis til Fretex deles ut til de som trenger det og bruktinntektene fra Fretex er med på å finansiere Frelsesarmeens sosiale arbeid. De siste årene har 30 millioner kroner fra bruktsalget gått til sosiale formål, men i koronaåret var summen 21 millioner. Nedgangen på ni millioner har kommet samtidig som behovet for hjelp har økt. Nå vil Fretex gjennom en sin nye kampanje få flere til å gi fine gaver og flere til å handle i Fretexbutikkene.

 

Fretex har med seg gode støttespillere

Maria Mena, Tone Damli, Julie Varner og Martin Danielle (CLMD) er noen av profilene som utover våren og sommeren vil slippe sine «kolleksjoner» hos Fretex. Det de gir vil legges ut for salg i nettbutikken til Fretex. De som stiller opp, vil støtte Frelsesarmeens sosiale arbeid og oppfordre flere til å gjøre det samme. 

- Det er gavene folk gir og kundene i Fretexbutikkene som gjør at Fretex kan være med å finansiere Frelsesarmeens sosiale arbeid. Med pandemien møter vi en enda større etterspørsel og pågang fra mennesker som trenger vår hjelp. Vi håper og tror at denne spennende kampanjen fører til at mange blir bevisst hva gode donasjoner betyr for vårt arbeid, sier Hareide.

 

Dette støtter du når du slipper din egen kolleksjon hos Fretex

Giverne og kundene til Fretex er med på å fremme gjenbruk og bærekraft. Jo lenger det som allerede er produsert blir brukt, jo mindre ny produksjon er det behov for. Det å velge brukt framfor nytt er derfor et viktig miljøtiltak. Tekstilbransjen jobber for å bli mer bærekraftige og sirkulære, og Fretex skaper aktiviteter og arbeidsplasser i den sirkulære og framtidsrettede delen av bransjen.

Bruktinntektene bidrar til å muliggjøre Frelsesarmeens sosiale arbeid innenfor disse fem områdene:

 

Barn & unge

  • Over 100 000 barn lever i husholdninger med vedvarende lav inntekt. Det siste året har tallet økt.
  • Frelsesarmeen bidrar med aktiviteter, ferie- og fritidstilbud, skole- og sportsutstyr, mat og klær. 

 

Lavinntektsfamilier: 

  • De mest utsatte familiene har sammensatte levekårsutfordringer som henger sammen med bosituasjon, dårlig tilknytning til arbeidslivet, helse, rus og/eller manglende nettverk/støttepersoner. 
  • Frelsesarmeen møter disse familiene, og bistår med det de trenger. Målet for både Frelsesarmeen og familiene er at støtten skal være midlertidig.

 

Mennesker med rus-utfordringer: 

Mennesker med rusproblemer får mat, omsorg, samtale og rådgivning, dusj, klær, sårstell, ved, arbeidstrening og ettervern i form av aktiviteter som sykling, seiling, gatefotball med mer hos Frelsesarmeen.

 

Eldre: 

  • Mange eldre har små nettverk og en del strever med dårlig råd.
  • Frelsesarmeen tilbyr samlinger, besøk, turer og ferieopphold til seniorene. 

 

Ensomme: 

  • Ensomme finnes dessverre i alle aldersgrupper. For mange sitter det langt inne å innrømme at man er ensom, eller at man har så dårlig råd at man ikke kan delta på aktiviteter som er «vanlige».
  • Frelsesarmeen tilbyr ulike aktiviteter slik at ensomme kan treffe andre, få et nettverk og bli en del av et fellesskap.
Til toppen