Gå til hovedinnhold Gå til footer

NAV-anbud skaper usikkerhet

Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) avd. Oslo og Akershus drøftet mandag 24. januar utfordringer innen arbeids- og inkluderingsbransjen med statssekretær Truls Wickholm i Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Fretex Jobb delte noen av sine utfordringer.

Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) avd. Oslo og Akershus drøftet mandag 24. januar utfordringer innen arbeids- og inkluderingsbransjen med statssekretær Truls Wickholm i Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Fretex Jobb delte noen av sine utfordringer.

- Fretex vil levere gode tjenester til NAV og til jobbsøkerne. Derfor ønsket vi å fortelle om de utfordringene vi som leverandør har og våre forslag til forbedringer. NAV utlyser store kontrakter til en verdi på over fire milliarder hvert fjerde år, og mange av disse har kort oppstartstid. 17 av 30 kontrakter tildelt i 2019 og 2020 hadde oppstartstid på mindre enn tre måneder. 10 av disse 30 tiltakene hadde i tillegg oppstart 1. juli, noe som gjør det krevende å være leverandør, sier Dag Atle Meinich-Bache, direktør i Fretex Jobb.

Fretex har 32 avdelinger som tilbyr ulike NAV-tiltak, og i 2021 lyktes 1758 jobbsøkere med få seg jobb eller starte utdanningen. Resultatene er gode, samtidig som det er rom for forbedringer.

- De neste store anbudsrundene kommer i 2023 og 2024, og vi jobber nå aktivt med å få NAV til å starte sine anbudsprosesser tidligere enn i forrige runde. Vi ber om minimum seks måneder fra anbudet tildeles til vi er i drift. Det vil gi bedre leveranser til både NAV og jobbsøkerne, sier Meinich-Bache.

Tillitsvalgte er bekymret for forholdene i arbeids- og inkluderingsbransjen

Det var to tillitsvalgte fra FLT, Svein Jakob Hagen fra Spir Oslo og Marianne Kofoed fra Fretex Jobb, som inviterte Wickholm. De er bekymret for utviklingen i arbeids- og inkluderingsbransjen.

- NAVs anbudsregime har ført til mer usikre arbeidsforhold i vår bransje. Satt på spissen kan man si at de som jobber i førstelinjen for arbeidsinkludering paradoksalt nok har de mest uordnede arbeidsforholdene. Og vi mener at Hovedavtalen og Arbeidsmiljøloven blir satt sjakk matt, sier Marianne Kofoed, tillitsvalgt i FLT.

Hagen og Kofoed ber om en tillitsreform i bransjen. De krever at vanlige regler for virksomhetsoverdragelse gjelder i bransjen, og peker på at ansatte er sårbare dersom en annen bedrift vinner anbudet. I tillegg har NAV spesifikke krav til utdanning og kompetanse i anbudene sine som gjør at de med lang erfaring og ansiennitet, men som mangler formell kompetanse i form av bachelorgrad, risikerer å ikke bli godkjent av NAV. Dette mener de undergraver aniennitetsprinsippet, og de ønkser heller at det er arbeidsgiver som skal vurdere om kompetansen er god nok hos de ansatte til å utføre oppdaget fra NAV. 

- Det var et spennende og lærerikt besøk som belyste problemstillinger vi vil se videre på, oppsummerte statssekretær Truls Wickholm etter møtet.

Kontaktpersoner

Dag Atle Meinich-Bache

Direktør Arbeidsinkludering

E-mail:
Til toppen