Gå til hovedinnhold Gå til footer

Ny teknologi gir bedre miljøløsninger

Fretexbutikken på Grünerløkka i Oslo tester nå ut et nytt system for utleie og retur av bærenett, i samarbeid med en oppstartsbedrift som vil revolusjonere måten vi forbruker på.

Fretexbutikken på Grünerløkka i Oslo tester nå ut et nytt system for utleie og retur av bærenett, i samarbeid med en oppstartsbedrift som vil revolusjonere måten vi forbruker på.

 

Grønn vekst i praksis

Bærenettene som leies ut på Grünerløkka kommer fra Fretex sin innsamling. De har deretter fått påsatt en RFID-chip som kan leses av returkassen ved innlevering.

- Dette er først og fremst en miljøløsning, og i startfasen vil fortjenestemarginen være lav, sier gründeren bak systemet, Lars-Martin Berglund.

Systemet bruker sensorer og «internet of things»-teknologi for å sikre at refusjon av pant til kundens konto er enkelt og sikkert.

– Vi mener å ha funnet en modell som både står for verdiskapning og et redusert økologisk fotavtrykk, sier Berglund.

    

Samarbeid på tvers av sektorer gir suksess

 

Samarbeidet mellom Fretex og GRIN har også fått støtte fra Oslo Kommune. Anja Stokkan, kommunens plastkoordinator, sier støtten skal sørge for at prosjektet går riktig vei og får muligheten til å utvikle et system som bidrar til bevisst forbruk og mindre forsøpling.

– Vi har ambisiøse mål om reduksjon av engangsplast og forsøpling i Oslo. GRIN utvikler en løsning som gjør at gjenbruksprodukter kan konkurrere med engangsplast på pris, tilgjengelighet og miljøavtrykk, sier hun og fortsetter:

– Når en ser på de lokale og globale utfordringene vi har med forsøpling av engangsprodukter, er det viktig å legge til rette for bedrifter og mennesker som satser på å løse disse problemene.

    

Søppelfritt samfunn som resultat av å leie istedenfor eie

GRINs visjon om å skape et forsøplingsfritt samfunn gjør at «leie, ikke eie»-modellen vil lanseres på andre produkter enn bare bærenett fremover. En viktig faktor er at teknologien lett lar seg overføre. Hvert enkelt bærenett er identifiserbar med en unik ID som gjør at systemet effektivt kan sikre maksimal utnyttelse av ressursene. I dette tilfellet bærenett. 

RFID Solutions er et norsk selskap som spesialiserer seg på RFID og IoT teknologi og en sentral medspiller i utviklingen av GRINs pante-løsning.  

– Vi har investorer med på laget, men vi må jobbe videre for å få på plass nødvendige investeringer for å satse videre. Målet er at vi skal bli konkurransedyktige også internasjonalt innen få år, avslutter Berglund.

Til toppen