Gå til hovedinnhold Gå til footer

Nyutdannet under en pandemien – hva nå?

Flere aktører har gått sammen om et digitalt innovasjonsprosjekt for å bidra til at nyutdannede kommer i jobb.

Flere aktører har gått sammen om et digitalt innovasjonsprosjekt for å bidra til at nyutdannede kommer i jobb.

Pandemien, og den økende arbeidsledigheten som har oppstått som en konsekvens av den, har skapt et behov for møteplasser for dem som nå er nyutdannede og skal søke jobb. Studentene har vært gjennom en krevende periode, noe som også kan gjøre overgangen til arbeidsmarkedet mer komplisert.

Rådet for Psykisk Helse og Fretex har fått midler fra stiftelsen DAM til et digitalt innovasjonsprosjekt som skal bistå de nyutdannede i overgangen til jobb. Prosjektet har fått navnet Fretex Jobbkoden.

Hva trenger de som nylig har avsluttet sin utdannelse?


Jobbsøkerne har ferdigheter som er etterspurt i arbeidsmarkedet, men mange kan føle seg alene og usikre i prosessen med å søke jobb. I Fretex Jobbkoden tilbys de derfor en digital møteplass og mestringsarena. Jobbsøkerne får både møte andre i samme situasjon, og de får faglige innspill til sin egen prosessen. Fretex bruker sin erfaring som Norges største arbeidsinkluderingsbedrift i dette nye tilbudet. 

Fretex Jobbkoden arrangerer webinarer om jobbsøk og arbeidslivet som er tilgjengelig for alle. De neste 12 månedene vil Fretex tilby månedlige webinar og digital undervisning, både i større og mindre grupper. De store webinarene vil være åpne for de aller fleste og ta for seg generelle problemstillinger, tips, triks og bevissthet rundt det å søke jobb eller gjøre seg attraktiv på arbeidsmarkedet. De mindre webinarene vil gå mer praktisk til verks og være interaktive for deltakerne i større grad. Hensikten er å få fram alle mulighetene som finnes for jobbsøkerne.

I Fretex Jobbkoden vil psykisk helse og psykisk bevissthet være tema. Flere undersøkelser har vist at psykiske helseplager har økt under pandemien, også blant studenter.

- Vi ønsker å bidra til en større grad av åpenhet rundt hvor krevende det kan være å søke jobb som nyutdannet. Samtidig som vi vil legge til rette for at den enkelte kan mestre sin egen situasjon ved hjelp av nyttige strategier. Vi vil dele fagstoff og verktøy slik at jobbsøkerne får kontroll over eget liv og valg, sier Kristine Wold Andersen  som er prosjektleder.

En viktig komponent i tilbudet er også å gi informasjon om muligheter for og effekten det kan ha å jobbe frivillig. Frivillig innsats kan gi viktig mestring og bidra til å bygge nettverk samtidig som det er samfunnsnyttig. 

Oppstart i juni


De som denne våre har fullført en utdannelse, oh synes overgangen til arbeidslivet virker vanskelig, kan bli med på webinar 1. eller 29. juni.

 

Kontaktpersoner

Til toppen