Gå til hovedinnhold Gå til footer

Lønnsom inkludering 

Mangfold og inkludering har blitt et viktig satsningsområde i arbeidslivet, og fordelene er mange! 

Undervisning
Mangfold og inkludering har blitt et viktig satsningsområde i arbeidslivet, og fordelene er mange! 
 
 

Ulikheter er verdifullt 

En inkluderende arbeidsplass er en arbeidsplass med et mangfold av ideer og kunnskap. Dette oppstår når mennesker med ulike bakgrunn, erfaringer og kompetanse kommer sammen. Inkludering er også lønnsomt, fordi man får tilgang på et bredt spekter av ressurser, samt stolte og lojale ansatte.  
 

-Når du som jobbsøker bruker tid på å finne en jobb som passer for deg, og i tillegg møter en arbeidsgiver som vil ansette akkurat deg, skapes det et samspill som gir dedikerte og lojale ansatte, sier Inger Kolberg, teamleder i Fretex Jobb AFT.   
 
Et inkluderende arbeidsmiljø stimulerer til mer åpenhet, tillit og trivsel på arbeidsplassen. Et godt sammensatt team kan prestere bedre sammenlignet med et team der de ansatte er helt like. Med ulike perspektiver og innsikt blir bedriften også mer innovativ. Ifølge en rapport fra Institutt for samfunnsforskning kan mangfold forbindes med høyere lønnsomhet, redusert sykefravær og bedre jobbtilfredshet.  
 
-Inkluderende arbeidsmiljø har en effekt på ansattes trygghetsfølelse. Når de ansatte føler seg trygge, tør de å dele mer av seg selv. Det blir enklere å uttrykke hvem man er, og lettere å dele egne meninger og ideer, sier Martha Cemanes Nilsen, metodeveileder og jobbspesialist i Fretex Jobb IPS. 

Vi ser etter rett person til rett jobb 

I Fretex bryr vi oss om hvem du trenger i din bedrift. Vi begynner med å kartlegge jobbsøkerens interesser og ressurser. Basert på kartleggingene finner vi potensielle arbeidsplasser, hvor vi også kartlegger behov og ønsker som bedriften har. Denne prosessen  gjør at vi  kan finne jobbsøkere som er motivert og egnet til den spesifikke jobben.  
 

-Jobbsøkerne får tett oppfølging i forkant av ansettelsen. Vi er opptatt av at jobbsøker skal bli kjent med og forstå hva stillingen innebærer. Jobbsøkerne er derfor godt forberedt når ansettelsen skjer, sier Inger Kolberg, teamleder i Fretex Jobb AFT.   

Inkludering er attraktivt  

Inkludering kan være attraktivt for målgruppen i både rekrutteringssammenheng og i forbrukersammenheng, og bør være en del av bedriftens employer branding og markedsføringsstrategi mot kunder.  

Når en bedrift investerer i god mangfoldsledelse kan dette styrke omdømmet til bedriften både internt og eksternt. Blant annet ved at bedriftens ansatte blir gode ambassadører for bedriften, gjennom det de uttrykker og deler om arbeidsplassen sin med omverdenen. Et mangfoldig omdømme vil også være med på å tiltrekke en mangfoldig kundegruppe. 

- Når en bedrift som rekrutterer er opptatt av å se hele mennesket, vil de som er ansatt bli stolt av å være ansatt i bedriften, sier Martha Cemanes Nilsen, metodeveileder og jobbspesialist i Fretex Jobb IPS.  

 

Til toppen