Gå til hovedinnhold Gå til footer

Vanlige spørsmål fra potensielle medlemmer

Har du en interesse for Galleri Vox men lurer på om dette er riktig sted for deg?

Har du en interesse for Galleri Vox men lurer på om dette er riktig sted for deg?

Hvem kan søke plass hos Galleri Vox?

Galleri Vox er et arbeidsfelleskap for mennesker som er 100  prosent uføre grunnet psykiskehelseutfordringer. Interesse for kunst og relevant erfaring innenfor kreative fag er en viktig faktor når man velger ut nye medlemmer.  

Arbeidsfelleskapet og det tilhørende galleriet er driftet av ansatte og medlemmer.

Til toppen