www.fretex.no

Fretex Jobb og Oppfølging AS

Datterselskapene til Fretex Norge AS gikk 1. janaur 2018 fra fire regionale selskaper til tre virksomhetsstyrte.

Fretex skal fortsette å jobbe for et bedre miljø og for at mennesker skal få og beholde arbeid. Visjonen om å gi folk grunn til å tro på framtiden står fast. Det gjør også kjerneverdiene: kjærlighet, åpenhet, lønnsomhet og engasjement.

Fretex er – og skal fortsatt være - en del av Frelsesarmeen i Norge.  Daglig leder i Fretex Norge AS er Trond Ivar Vestre.


Formålet til Fretex Jobb og Oppfølging AS

Selskapet skal drive innenfor skjermet sektor. Formålet til selskapet er å bidra til at mennesker med nedsatt arbeidsevne får og beholder arbeid.

Selskapets virksomhet skal drives i overensstemmelse med Frelsesarmeens verdigrunnlag.

Selskapet skal drives som et ideelt aksjeselskap uten erverv til formål.

Hovedkontor: Sandnes

Organiasjonsnummer: 919 763 914

Bedriftsnummer: Forblir uforandret

E-post: jobbogoppfolging@fretex.no eller jobb@fretex.no

Kontonummer: 3000.37.62846

Kontonavn: FJO-Hoved

Fakturaadresse:
- Fakturamottak, Torneroseveien 7, 4315 Sandnes.
- På mail som PDF-fil til: mb.16554@xledger.net med «Faktura» i emnefeltet.
-Via EHF til organisasjonsnummer 919 763 914

Selskapets ledergruppe:
Dag Atle Dag Meinich-Bache, Daglig leder
Rannveig H Pedersen, Leder for utvikling og innovasjon
Ann Iren Torgersen, Leder for Virksomhetsområde Anbud
Roar Wangberg, Leder for Virksomhetsområde Rammeavtaler
Livar Stangeland, Leder for HMS og kantiner
Bodil Marie Gilje, HR-sjef
Liv Grete Frislid, Controller

 

 

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter?