www.fretex.no Fretex logo print

Fretex Pluss AS

Formålet til Fretex Pluss AS

Formålet til selskapet er å drive kurs og konsulenttjenester rettet mot enkeltpersoner og virksomheter innen arbeidslivsfeltet.

Selskapet skal drive utenfor skjermet sektor.

Selskapets virksomhet skal drives i overensstemmelse med Frelsesarmeens verdigrunnlag.

Daglig leder: Even Hallgren Stranger

Hovedkontor: Per dato ligger hovedkontoret i Sandnes

Organisasjonsnummer: 919 763 981

E-post: hei@fretex.no

Kontonummer: 3000.37.62773

Kontonavn: FPL-Hoved

Fakturaadresse:
- Fakturamottak, Torneroseveien 7, 4315 Sandnes.
- På mail som PDF-fil til: mb.16556@xledger.net med «Faktura» i emnefeltet.
- Via EHF til organisasjonsnummer
919 763 981

Henvendelser til regnskapsavdelingen i Fretex vedrørende leverandørfaktura sendes hit.

Selskapets styre:

Styrets leder:
Trond Ivar Vestre

Nestleder:
Lars Lunde

Styremedlemmer:
Ingvald Hansen
Dag Atle Meinich-Bache

Vara:
Trine Gjermundbo

 

 

Fant du det du lette etter?