www.fretex.no

Fretex Pluss AS

Datterselskapene til Fretex Norge AS gikk 1. janaur 2018 fra fire regionale selskaper til tre virksomhetsstyrte.

Fretex skal fortsette å jobbe for et bedre miljø og for at mennesker skal få og beholde arbeid. Visjonen om å gi folk grunn til å tro på framtiden står fast. Det gjør også kjerneverdiene: kjærlighet, åpenhet, lønnsomhet og engasjement.

Fretex er – og skal fortsatt være - en del av Frelsesarmeen i Norge.  Daglig leder i Fretex Norge AS er Trond Ivar Vestre.

Formålet til Fretex Pluss AS

Formålet til selskapet er å drive kurs og konsulenttjenester rettet mot enkeltpersoner og virksomheter innen arbeidslivsfeltet.

Selskapet skal drive utenfor skjermet sektor.

Selskapets virksomhet skal drives i overensstemmelse med Frelsesarmeens verdigrunnlag.

Hovedkontor: Per dato ligger hovedkontoret i Sandnes

Organisasjonsnummer: 919 763 981

E-post: pluss@fretex.no

Kontonummer: 3000.37.62773

Kontonavn: FPL-Hoved

Fakturaadresse:
- Fakturamottak, Torneroseveien 7, 4315 Sandnes.
- På mail som PDF-fil til: mb.16556@xledger.net med «Faktura» i emnefeltet.
- Via EHF til organisasjonsnummer
919 763 981

 

 

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter?