www.fretex.no Fretex logo print

Medlemskap og sertifiseringer

Miljøfyrtårn sertifikat
I Fretex arbeider vi hele tiden for å bli bedre. Gode nettverk er derfor viktige.EQUASS Assurance er et europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester med ekstern revisjon og sertifisering, som er utviklet av EPR. Det gir tjenesteleverandører i velferdssektoren anledning til å sikre kvaliteten av tjenestene overfor brukere og andre samarbeidspartnere. Fretex ble sertifisert i eQuass høsten 2009. Arbeids- og velferdsdirektoratet har satt krav til kvalitetssikring med ekstern revisjon og sertifisering av arbeidsmarkedstiltak i skjermet virksomhet.  EQUASS Assurance dekker myndighetenes krav til kvalitetssikring.

Bransjeforeningen Arbeid & Inkludering er en del av NHO Service og er fagutviklings, og interesseorganisasjonen for landets 110 attføringsbedrifter. Årlig yter landets attføringsbedrifter tjenester til nærmere 35.000 personer.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Over 5000 virksomheter er sertifisert Miljøfyrtårn. Å være Miljøfyrtårn innebærer at Fretex driver et systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Fretex  oppfyller kriterierne i Miljøfyrtårn og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.

Initiativ for Etisk Handel (IEH) har som formål  å fremme ansvarlige leverandørkjeder slik at internasjonal handel bidrar til å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter, bærekraftig utvikling og forsvarlig miljøhåndtering. IEH er en medlemsorganisasjon og Norges største nettverk av bedrifter, organisasjoner og offentlig virksomheter som jobber forpliktende og systematisk for å sikre bærekraftige leverandørkjeder.

Fretex er en del av NHO-prosjektet «Ringer i Vannet». Ringer i Vannet hjelper NHOs medlemsbedrifter med rekruttering av arbeidskraft. Vi kartlegger bedriftens behov og finner kostnadsfritt riktig person blant våre jobbsøkere til jobben. Folk som har falt utenfor arbeidslivet får dermed en viktig mulighet til å komme seg i lønnet arbeid. Samtidig sier bedriftene at de får gode medarbeidere, og at risikoen ved ansettelsene blir lavere gjennom samarbeidet

 

 

Fant du det du lette etter?