Gå til hovedinnhold Gå til footer

Lederprinsipper

I Fretex skal alle ledere være tett på og rett på med begeistring.

I Fretex skal alle ledere være tett på og rett på med begeistring.

Med TETT PÅ menes at jeg

 • ser og kjenner mine medarbeidere.
 • følger opp mål og planer for å sikre medarbeiderutvikling og resultatoppnåelse.
 • gir konstruktive tilbakemeldinger.
 • tilegner meg kunnskap om og forståelse for virksomheten, både helheten i Fretex og min egen avdeling/sektor, samt kundene, bransjen og rammebetingelsene.
 • sørger for at kunnskap deles og anvendes internt.
 • kjenner våre samarbeidspartneres behov og ønsker, og bidrar til gode relasjoner.
 • lager arenaer for nyskapning, søker nye muligheter og sørger for utvikling.
 • speider etter talenter for framtidig rekruttering.

 

Med RETT PÅ menes at jeg

 • setter klare mål og avklarer forventinger til den enkelte medarbeider.
 • tydeliggjør og avklarer forventninger overfor mine interne og eksterne samarbeidspartnere.
 • våger å ta og stå i beslutninger.
 • er ærlig og målrettet i min kommunikasjon og tilpasser den til den enkelte person og situasjon.

 

Med begeistring fordi

 • Begeistring er en drivkraft som gjør at mulighetene får mer fokus enn begrensningene. I Fretex viser vi begeistring gjennom raushet, arbeidsglede, omtanke, toleranse og iver. Den har en egenverdi, rett og slett fordi vi vil hverandre vel. Samtidig bidrar begeistring til at vi når våre mål. Den hjelper oss til å feire små og store seire, og den kan gjøre motbakkene mindre bratte. Med begeistring skal vi gjøre en forskjell og gi hverandre grunn til å tro på framtiden!

 

Til toppen