Gå til hovedinnhold Gå til footer

Klage og varsling

Åpenhet er en av kjerneverdiene i Fretex. Det er viktig for oss å ha en åpen bedriftskultur, noe som innebærer at klageadgang er en selvsagt rettighet.

Åpenhet er en av kjerneverdiene i Fretex. Det er viktig for oss å ha en åpen bedriftskultur, noe som innebærer at klageadgang er en selvsagt rettighet.

Ansatte og jobbsøkere

Dersom ansatte eller jobbsøkere ønsker å ta opp forhold de er misfornøyde med, skal det så langt det er mulig skje tjenestevei. 

Det er også mulig å si fra til noen i virksomheten som har påvirkningsmulighet, beslutningsmyndighet eller ansvar for de spørsmål eller personer det gjelder. 

Dersom du som er ansatt eller jobbsøker i Fretex har mistanke om ulovlige, uetiske eller kritikkverdige forhold i Fretex og ønsker å varsle om dette, kan du gå til en leder eller andre i Fretex du har tillit til. Eksempler på slike forhold kan være bl.a. brudd på lovregler eller etiske normer, for eksempel mobbing, trakassering eller rasisme, økonomiske misligheter, dårlig arbeidsmiljø eller andre forhold som utgjør en helsefare.

 

Klage

Takk for at du tok deg tid til å gi oss en tilbakemelding. 

Ekstern varslingsportal

Til toppen