Gå til hovedinnhold Gå til footer

Hvordan inkludere?

Det går an å ha et rikt mangfold av ansatte, men likevel liten grad av inkludering. Hvis det er tilfelle, får ikke arbeidsgiver nyttiggjort seg mangfoldet de faktisk har tilgang på.

To som snakker sammen i en kantine
Det går an å ha et rikt mangfold av ansatte, men likevel liten grad av inkludering. Hvis det er tilfelle, får ikke arbeidsgiver nyttiggjort seg mangfoldet de faktisk har tilgang på.

Når mennesker samles på jobb blir det alltid mangfold, fordi vi mennesker er ulike. Samtidig er et større mangfold på arbeidsplassen noe som kan velges, ved å ansette mennesker med ulik bakgrunn, kultur, legning og religion osv.

Det finnes mange studier som viser at mangfold i arbeidslivet er positivt for arbeidsmiljø, for å ta bedre valg, for innovasjonsevne med mer.

Inkludering er et valg

Arbeidsgivere kan ha et rikt mangfold av ansatte, men likevel liten grad av inkludering. Hvis det er tilfelle, får ikke arbeidsgiver nyttiggjort seg mangfoldet de faktisk har tilgang på.

Andre arbeidsgivere kan ha begrenset mangfold, men høy grad av inkludering. Dermed får de mye igjen for det mangfoldet de faktisk har.

Rekruttering innebærer muligheter samtidig som risikomomentet er klart til stede. Det kan oppleves som mer risikofylt å ansette noen med en helt annen bakgrunn enn andre i teamet har, men i det ligger også muligheter. En bevissthet rundt dette er viktig. Mangfold og inkludering starter med ansettelsene, men det er bare begynnelsen. Vi inkluderer hverandre, og alle bidrar til mangfoldet.

1. Ansett mennesker som bidrar til større mangfold

Rekruttering innebærer muligheter samtidig som risikomomentet er klart til stede. Det kan oppleves som mer risikofylt å ansette noen med en helt annen bakgrunn enn andre i teamet har, men i det ligger også muligheter. En bevissthet rundt dette er viktig. Mangfold og inkludering starter med ansettelsene, men det er bare begynnelsen. Vi inkluderer hverandre, og alle bidrar til mangfoldet.

2.   Vær nysgjerrig

Nysgjerrighet er ofte ikke brukt som en hedersbetegnelse, men det kan ha mye positivt i seg. Lytt til dine kollegaer og ansatte med mål om å forstå dem. Da må du kanskje vite litt om deres bakgrunn og situasjon. Motsatsen til dette – en fordømmende holdning - vil ødelegge mulighetene som ligger i inkludering. Den positive nysgjerrigheten kan ha smitteeffekt og gjelde mellom alle ansatte, også de som tilsynelatende er ganske like.

 

3.   Få fram ulike synspunkter og meninger

Når valg skal tas vil en gjerne ha så godt grunnlag som mulig. Ved å be om flere kollegers synspunkter og meninger, kan det endelige valget bli bedre. Noen medarbeidere er ivrige og deler sine tanker, mens andre må utfordres. Alle kan ha verdfulle meninger, så noen ekstra runder kan være gode investeringer. Arbeidsmiljøet må preges av trygghet og gjensidig tillit for at dette skal fungere. Ledere må forstå verdien av å lytte til og lære av sine medarbeidere.

4.   Gi ærlige og konstruktive tilbakemeldinger

Når ulike ideer og meninger deles er det viktig å gi tilbakemeldinger slik at det skjer på måter som fremmer mangfoldet. Gode tilbakemeldinger er spesifikke, ærlige, de er begrunnede og tydelige og de er vennlige. Når tilbakemeldinger er vanskelige å gi og motta, er det ekstra viktig med tid og fokus. En åpen og trygg relasjon og dialog er den beste rammen for tilbakemeldinger. Tilbakemeldinger er en toveis-øvelse, også når det er asymmetri i relasjonen.

5.   Vær tydelige på forventningene

Å åpne opp for mer mangfold og ulike meninger og holdninger, er ikke det samme som at alt er greit. Virksomheten har sine mål og strategier, så rammene må være tydelige.  Å gjette hva som er greit eller ikke kan være helt umulig. Det er også urimelig å anta at kollegaer bare vet hva som gjelder på denne arbeidsplassen. Gode forventinger er bevisste, realistiske og delte.

6.   Forsøk å avdekke egne «blindsoner»

Selv om ingen ønsker å ha fordommer eller forforståelser, vil de ofte være der. Det «skumle» er ikke at de finnes, men hvis en ikke er bevisst dem. Å jobbe med egen blindsone er derfor nødvendig.

Finn din lokale Fretex-avdeling

Til toppen