www.fretex.no Fretex logo print

Fretex Jobb i Drammen

Fretex Sep20 107
Velkommen til Fretex jobb sine avdelinger i Drammen!

Fretex Jobb er Norges største arbeids- og inkluderingsbedrift og tilbyr en rekke arbeidstiltak for deg som ønsker å finne din vei ut i arbeidslivet. Vi tilbyr jobbsøkere arbeidstrening, opplæring og tett individuell oppfølging og vi samarbeider med mange bedrifter og virksomheter for å tilby jobbsøker et bredt spekter av eksternt arbeid. Vi bruker god tid på å bli godt kjent med arbeidsmarkedet for å kunne gi god informasjon til deg som jobbsøker om hvilke muligheter som finnes, samt være en god rekrutteringspartner for næringslivet i regionen. Med utgangspunkt i dine ønsker og ressurser vil vi bidra til at du kommer i jobb!

Vi har følgende tilbud:

Avklaring (AVK)
Avklaring hos Fretex tilbyr deg kartlegging av din nåsituasjon, utforskning av yrkesmål og utprøving av din arbeidsevne. Den systematiske kartleggingen avdekker din arbeidsevne og eventuelle behov for å beholde arbeidet eller komme inn på arbeidsmarkedet. Tiltaket er for både deg som har arbeid og for deg som står utenfor arbeidslivet. Målet med avklaring er at du som jobbsøker etter endt løp har fått mer kunnskap om deg selv og hvilke muligheter du har. I løpet av tiltaksperioden vil du få tett oppfølging av en jobbkonsulent og dere blir enige om hvordan tiden din hos Fretex skal nyttiggjøres best mulig. Tiltakets varighet er 4 uker, med mulighet for forlengelse i inntil 12 uker. Våre jobbkonsulenter i Fretex har et stort nettverk i arbeidsmarkedet og har god kunnskap om muligheter i det lokale næringslivet. Innsøking til tiltaket Avklaring gjøres i samarbeid med din veileder på NAV.

Arbeidsforberedende trening (AFT)
Er du usikker på dine karrierevalg? Eller har du behov for støtte og veiledning i jobbsøkerprosessen? Arbeidsforberedende trening i Fretex tilbyr kartlegging og utprøving av arbeidsevne, samt karriereveiledning og bistand i overgangen mot lønnet arbeid eller studier. Tiltaket passer for deg som trenger å prøve ut din arbeidsevne og styrke dine muligheter for å komme ut i jobb, både med og uten tidligere arbeidserfaring.  I løpet av tiltaksperioden vil du få tett oppfølging av en jobbkonsulent og dere blir enige om hvordan tiden din hos Fretex skal nyttiggjøres best mulig for at du skal nå karrieremålet ditt. Med utgangspunkt i dine ønsker, ditt behov og dine interesser finner vi arbeidsgivere hvor du kan utvikle deg og få en god treningsarena på veien mot jobb. Våre jobbkonsulenter i Fretex har et stort nettverk i arbeidsmarkedet og har god kunnskap om muligheter i det lokale næringslivet. Innsøking til Arbeidsforberedende trening gjøres i samarbeid med din veileder hos NAV.

Vi tilbyr også:

Kurs i belastningsmestring
Ønsker du å lære om hvordan belastninger påvirker våre tankemønstre og å lære verktøy for å bedre mestre belastende situasjoner i arbeid eller privat? Ifølge arbeidsforskningsinstituttet er en økende andel av sykefraværet i norsk arbeidsliv knyttet til håndtering av stressrelaterte plager og overbelastning. Kurs i belastningsmestring er et anerkjent konsept for å lære metoder for å bedre forstå og balansere belastningene vi som mennesker opplever i hverdagen. Kurset gir deg konkrete verktøy for å mestre belastninger knyttet til jobb og privatliv og passer for alle som ønsker å lære om hvordan belastninger påvirker våre tankemønstre og hvordan man kan mestre belastende situasjoner i arbeid eller privat. Du finner mer informasjon her.

Velkommen!


Fretex Kundesenter: 23 68 11 70

Adresse AVK: Hauges gate 4-7, 4.etg. 3019 Drammen

Adresse AFT: Erik Børresens allé 9, 2.etg. 3015 Drammen

Fretex jobb - AFT.  Kart til adressen.

 

Kontaktpersoner

 • Oda-Karin Froland

  Oda-Karin Froland

  Teamleder AFT Drammen

  Mob: 404 28 046

  oda-karin.froland@fretex.no

 • Anne Grethe Fremgaard

  Anne Grethe Fremgaard

  Regionleder AFT-VTA
  Fretex Jobb og Oppfølging AS

  Mob: 918 53 299

  anne.grethe.fremgaard@fretex.no

 • Janne Strandbråten

  Janne Strandbråten

  Teamleder Avklaring Drammen

  Mob: 941 69 060

  janne.strandbraten@fretex.no

 • Christiane Misje Jørgensen

  Christiane Misje Jørgensen

  Tiltaksleder
  Fretex Pluss AS

  Mob: 920 48 648

  christiane.misje@fretex.no

 

Fant du det du lette etter?