www.fretex.no Fretex logo print

Fretex Jobb i Fredrikstad

Fretex Sep20 088
Velkommen til Fretex jobb i Fredrikstad -AFT -Avklaring -IPS

Fretex Jobb er Norges største arbeids- og inkluderingsbedrift og tilbyr en rekke arbeidstiltak for deg som ønsker å finne din vei ut i arbeidslivet. Vi tilbyr jobbsøkere arbeidstrening, opplæring og tett individuell oppfølging og vi samarbeider med mange bedrifter og virksomheter for å tilby jobbsøker et bredt spekter av eksternt arbeid. Vi bruker god tid på å bli godt kjent med arbeidsmarkedet for å kunne gi god informasjon til deg som jobbsøker om hvilke muligheter som finnes, samt være en god rekrutteringspartner for næringslivet i regionen. Med utgangspunkt i dine ønsker og ressurser vil vi bidra til at du kommer i jobb!

Vi har følgende tilbud:

Arbeidsforberedende trening (AFT)
Er du usikker på dine karrierevalg? Eller har du behov for støtte og veiledning i jobbsøkerprosessen? Arbeidsforberedende trening i Fretex tilbyr kartlegging og utprøving av arbeidsevne, samt karriereveiledning og bistand i overgangen mot lønnet arbeid eller studier. Tiltaket passer for deg som trenger å prøve ut din arbeidsevne og styrke dine muligheter for å komme ut i jobb, både med og uten tidligere arbeidserfaring.  I løpet av tiltaksperioden vil du få tett oppfølging av en jobbkonsulent og dere blir enige om hvordan tiden din hos Fretex skal nyttiggjøres best mulig for at du skal nå karrieremålet ditt. Med utgangspunkt i dine ønsker, ditt behov og dine interesser finner vi arbeidsgivere hvor du kan utvikle deg og få en god treningsarena på veien mot jobb. Våre jobbkonsulenter i Fretex har et stort nettverk i arbeidsmarkedet og har god kunnskap om muligheter i det lokale næringslivet. Innsøking til Arbeidsforberedende trening gjøres i samarbeid med din veileder hos NAV.

Grønt Arbeid er ett av tilbudene i tiltaket Arbeidsforberedende trening (AFT) i både Moss og Fredrikstad. I Moss har Fretex et samarbeid med Feulstad gård og i Fredrikstad; Skjæløy gård.
Arbeidstrening på disse gårdene foregår i og rundt gårdens miljø. Man deltar aktivt i de arbeidsoppgaver som er tilknyttet gårdens drift. På Feulstad er dette: Matproduksjon (korn og kjøkkenhage), dyrestell (sau) og vedlikehold av gården (snekring, maling etc). På Skjæløy utføres arbeidsoppgaver knyttet til primært hestedrift og vedlikehold av gården. Skjæløy gård har også høns og kaniner, samt en kjøkkenhage som brukes i forbindelse med daglige fellesmåltider. I løpet av arbeidsdagen spises det to felles måltider; frokost og lunsj. Veien mot en ordinær ansettelse og/eller utdanning, er også et viktig fokus mens man har arbeidstrening på gården, og dette er det jobbkonsulenten som hjelper deg med. Det legges opp til et nært samarbeid mellom deg som jobbsøker, arbeidsleder på gårdene og jobbkonsulent hos Fretex for å bistå deg på denne veien. Mer informasjon om 'Grønt arbeid' finner du her.

Avklaring
Avklaring hos Fretex tilbyr deg kartlegging av din nåsituasjon, utforskning av yrkesmål og utprøving av din arbeidsevne. Den systematiske kartleggingen avdekker din arbeidsevne og eventuelle behov for å beholde arbeidet eller komme inn på arbeidsmarkedet. Tiltaket er for både deg som har arbeid og for deg som står utenfor arbeidslivet. Målet med avklaring er at du som jobbsøker etter endt løp har fått mer kunnskap om deg selv og hvilke muligheter du har. I løpet av tiltaksperioden vil du få tett oppfølging av en jobbkonsulent og dere blir enige om hvordan tiden din hos Fretex skal nyttiggjøres best mulig. Tiltakets varighet er 4 uker, med mulighet for forlengelse i inntil 12 uker. Våre jobbkonsulenter i Fretex har et stort nettverk i arbeidsmarkedet og har god kunnskap om muligheter i det lokale næringslivet. Innsøking til tiltaket Avklaring gjøres i samarbeid med din veileder på NAV.

SFJ - Senter for Jobbmestring Øst-Viken, NAV Fredrikstad
Senter for jobbmestring Øst-Viken tilbyr arbeidsrettet kognitiv terapi kombinert med IPS - individuell jobbstøtte, hvor du får bistand til å håndtere og mestre dine psykiske helseplager i jobbsammenheng. Du vil få bistand av en av Fretex sine jobbspesialister for hjelp til jobbsøk, karriereveiledning og/eller oppfølging på arbeidsplassen. Ved behov samarbeider Senter for jobbmestring med andre i NAV, samt din fastlege og arbeidsgiver. Våre jobbspesialister i Fretex har et stort nettverk i arbeidsmarkedet og har god kunnskap om muligheter i det lokale næringslivet. Du kan kontakte Senter for jobbmestring direkte for en vurderingssamtale, eller du kan bli henvist gjennom ditt lokale NAV-kontor eller din fastlege.

Vi tilbyr også:

Karriereveiledning
Er du på jakt etter jobb? Har du lyst til å prøve en annen karrierevei? Eller er du bare nysgjerrig på hvilke karrieremuligheter som kunne passet deg? Vi har profesjonelle karriereveiledere som bistår deg med å utforske hvilke interesser du har, reflektere over hvilken livssituasjon du er i, hvilke egenskaper som kjennetegner deg, og hvilke evner og verdier som preger deg. Ved hjelp av grundig kartlegging med anerkjente karriereverktøy vil du både få økt innsikt i hvilke interesser, evner og personlighet som kjennetegner deg, samt konkrete råd om hva som kan være gode utdannings- og/eller yrkesvalg for deg. Målet vårt er at du skal finne en jobb/utdanningsløp som du vil trives i. Vi tilbyr karriereveiledning for ungdom, voksne og virksomheter. Mer informasjon finner du her, eller ta kontakt med teamleder ved lokasjon.

Velkommen!


Fretex Kundesenter: 23 68 11 70
Besøks- og postadresse   AFT: Stortorvet 5-7, 1607 Fredrikstad

Besøksadresse   Avklaring: Stortorvet 4-8, 1607 Fredrikstad
Postadresse   Avklaring: Postboks 256, 1607 Fredrikstad

Postadresse   IPS: Fretex Pluss AS, SFJ NAV Fredrikstad, Jens Wilhelmsens gate 3, 1671 Fredrikstad

 

Kontaktpersoner

 • Vigdis Bergersen

  Vigdis Bergersen

  Teamleder Avklaring Fredrikstad
  Fretex Pluss AS

  Mob: 47325186

  vigdis.bergersen@fretex.no

 • Elin Holmskog

  Elin Holmskog

  Teamleder AFT Fredrikstad
  Fretex Jobb og Oppfølging AS

  Mob: 905 90 208

  elin.holmskog@fretex.no

 • Renate Hansen Paulseth

  Renate Hansen Paulseth

  Teamleder SFJ Øst-Viken
  Fretex Pluss AS

  Mob: 489 92 097

  renate.paulseth@fretex.no

 

Fant du det du lette etter?