www.fretex.no Fretex logo print

Etiske retningslinjer i Fretex

Kampanje-høst-14 facebook

Alt vi sier og gjør skal bidra til å gjøre hverandre gode


➜ Vi støtter hverandre og gir positive tilbakemeldinger.
➜ Vi opptrer høflig og redelig overfor eiere, kolleger, jobbsøkere, givere, kunder og samarbeidspartnere.
➜ Vi tar problemer opp der de hører hjemme.
➜ Vi snakker ikke negativt eller ufordelaktig om hverandre.
➜ Vi gir hverandre tilbakemeldinger, også når det er krevende.
➜ Ansatte skal ikke utnytte sin posisjon overfor jobbsøkere eller kolleger.
➜ Vi har nulltoleranse for mobbing, trakassering og uønsket seksuell oppmerksomhet.
➜ Alt vi sier og gjør skal tåle offentlighetens og medienes søkelys.


Alle våre ressurser skal forvaltes godt


➜ Gaver som gis til Fretex skal ikke føre til personlig vinning for ansatte eller jobbsøkere.
➜ Vi respekterer alltid givernes gode intensjoner med gavene.
➜ Vi tar vare på våre materielle verdier (biler, pc, møbler osv).


Alt vi selger og alle våre aktiviteter skal bygge på våre verdier


➜ Vi selger ikke produkter som kan identifiseres med forhold som strider mot vårt verdigrunnlag.
➜ Kampanjer, moteoppvisninger og andre eksterne aktiviteter gjenspeiler våre verdier og vårt positive menneskesyn.
➜ Vi velger samarbeidspartnere og leverandører som har et verdigrunnlag som er forenelig med vårt eget.
➜ Som medlem av Etisk handel Norge arbeider vi ut fra deres modell for etisk handel. Vi følger Code of Conduct til Fretex International AS.


Alle våre handlinger skal ha et miljøperspektiv


➜ Vi kildesorterer og bruker om igjen det vi kan.
➜ Vi stiller miljøkrav til våre leverandører.
➜ Vi velger miljøvennlige alternativer så langt det er mulig.

 

 

Fant du det du lette etter?