Gå til hovedinnhold Gå til footer

Eksport av brukt tøy

Klær som ikke blir solgt eller delt ut i Norge eksporteres.

Klær som ikke blir solgt eller delt ut i Norge eksporteres.

Fretex International AS eies av Frälsningsarmén i Sverige og av Fretex AS.

Formålet er eksportvirksomhet av brukt tøy innsamlet gjennom de innsamlingssystemer som Frelsesarmeen i Norge og Frälsningsarmén, gjennom Myrorna, i Sverige har etablert, samt eksportere produkter som er produsert av andre selskaper / virksomheter som eies av Frelsesarmeen (Salvation Army) i Europa.

Fretex International opererer i et stort og komplisert marked av brukte tekstiler, som kan ha store miljøkonsekvenser dersom de ikke håndteres riktig. Vi kjenner veldig på ansvaret, vet at det er risikoer i forretningsmodellen vår, og har konstant fokus på å minimere disse. 

I tillegg til fotavtrykket brukte klær kan risikere å gi, så er det også viktig å se på hva de kan bidra positivt til miljømessig. Kjøp av gjenbruksvarer er bedre enn kjøp av nye varer, også i butikker utenfor Norges grenser. Hvert plagg som selges brukt, fremfor at det kjøpes nytt, sparer 9 kg Co2 per plagg. At våre leverandører og kunder jobber utrettelig med å gjøre brukt attraktivt og lett tilgjengelig, håper vi overordnet fører til et høyere fokus på ressursforbruk. I tillegg til klærne selv, er transporten er også et viktig miljøaspekt. Her har man tidligere jobbet mye med kvalitet og sikkerhet på lastebilene, og nå er dette heldigvis godt regulert og ivaretas profesjonelt av våre kunders transportører. Det er også godt å vite at all vår transport er returlast med lastebiler som har kjørt importvarer til Norge. Til markeder i Asia, benyttes intermodal transport, med sjøfrakt og lastebiler.

Det finnes mange gode tiltak og prosjekter for ombruk i dag, og vi heier på all utvikling på dette området. Samtidig er det i dag helt nødvendig med aktører som tar større volum og har løsninger for gjenbruk som dekker landet i sin helhet og som kan ta gjenbrukstekstiler i stor skala. 

Alternativet til eksport for disse varene, er per dags dato å brenne dem i Norge, og det er ikke en miljømessig akseptabel håndtering mener vi. Her håper vi selvfølgelig også på en rask utvikling av fibersorteringer og andre sirkulære løsninger. Men i dag er det bare 1 prosent av verdens tekstiler som fibersorteres, og hele tekstiler bør heller ikke fibersorteres. Derfor er eksport en viktig del av alternativene for håndtering av overskuddstekstiler.

Hvorfor eksportere klær?

Om Fretex

Les om hvordan eksporten foregår og hvorfor Fretex eksporterer varer

Rammeverk for eksporten: Code of Conduct

Får Fretex inn for mye varer?

Nei. Vi har kapasitet til å håndtere alt vi får inn og mye mer. Fretex er den eneste aktøren som har egne sorteringsanlegg for brukte klær i Norge. Vi selger så mye som mulig i butikkene våre i Norge og resten selger vi hovedsaklig til europeiske aktører med egne sorteringsanlegg og bruktbutikker. Det er stor etterspørsel etter tekstiler til gjenbruk som kommer fra Norge. 

Hvorfor eksporterer Fretex varer ut av Norge?

Vi skulle gjerne solgt og delt ut alt i Norge. Vi jobber for å gjøre gjenbruk enkelt, attraktivt og inspirerende gjennom våre butikker og nettbutikk. Det volumet som norske kunder likevel ikke ønsker, blir eksportert slik at det kan gjenbrukes i andre land. Alternativet for disse varene ville vært energigjenvinning  i Norge, og det er en dårlig ressurs- og miljøløsning. 

Hvordan jobber Fretex med eksport?

Eksporten til Fretex håndteres av Fretex International som er eid av Frälsningsarmeen i Sverige og av Fretex AS. Fretex International jobber etter Code of Conduct med sine kunder og kunders kunder. 

Hvor mye eksporterer Fretex International for Fretex?

I 2022 eksporterte Fretex International 12,6 tusen tonn for Fretex. Dette var cirka 1,2 tusen tonn mindre enn i 2021. 90% av volumet ble solgt til kunder i Polen og Baltikum.  

Hva er Fretex International?

Fretex International AS (FI) eksporterer donasjoner som ikke blir solgt eller delt ut i Norge. 

  • Fretex International er den største tilbyderen av secondhand-produkter fra Sverige og Norge.
  • Selskapet eies av Frälsningsarmén i Sverige og Fretex i Norge. 

FI jobber hovedsakelig innen to områder:

1: det operasjonelle, altså med salg, eksportdokumentasjon, oppfølging av forsendelser, lastesteder, sorteringsinstruksjoner til leverandørerne våre etc.,

2: det etiske, altså med oppfølging av verdikjeden til de eksporterte tekstilene. Dette gjøres blant annet gjennom besøk og revisjoner basert på vår Code of Conduct som stiller etiske og miljømessige krav til våre kunder og kunders kunde, samt krav til årlig transperens-rapportering.

Er markedet for brukte tekstiler mettet?

Nei, markedet for brukte tekstiler er stort og på ingen måte mettet.

Tekstilavfallet er derimot problematisk. Det finnes fremdeles ikke gode nok løsninger for materialgjenvinning av ødelagte klær (altså å lage nye fiber og produkter av tekstiler som råmateriale).

Til toppen