Gå til hovedinnhold Gå til footer

Slik jobber Fretex med bærekraft

Fretex er en del av Frelsesarmeen, og sammen jobber vi for å bidra til FNs bærekraftsmål.

Fretex er en del av Frelsesarmeen, og sammen jobber vi for å bidra til FNs bærekraftsmål.

Fretex bidrar til fire bærekraftsmål 

# 1 Utrydde fattigdom

  • Vårt viktigste bidrag er innsatsen for at så mange som mulig skal få og beholde arbeid. I samarbeid med og på oppdrag fra NAV fikk 1543  mennesker jobb eller startet med ønsket utdanning etter å ha deltatt i et tiltak i regi av Fretex Jobb i 2023. 
  • 28,6 millioner kroner av bruktinntektene gir til Frelsesarmeens veldedige arbeid for å bedre hverdagene til familier og enkeltpersoner som lever i vedvarende fattigdom. Målet er å bidra til at så mange som mulig kan forsørge seg selv på sikt. 

# 8 Anstendig arbeid

  • Klær som ikke blir solgt eller delt ut i Norge, selges til sorteringsanlegg i andre land jf. vår Code of Conduct for eksport.  Denne virksomheten bidrar til viktige arbeidsplasser. 
  • Fretex har omlag 800 ansatte. Målet er å ha høy medarbeidertilfredshet og tilby framtidsrettede arbeidsplasser. 

# 12 Ansvarlig forbruk og produksjon 

  • Gjenbruk bidrar til å redusere behovet for å produsere nye varer. Derfor jobber Fretex for at flest mulig skal velge brukt når de skal ha noe nytt. Årlig selges ca en million plagg i Fretexbutikkene. 
  • Fretex er medlem av Etisk Handel for å bidra til ansvarlig verdikjede. 

# 13 Stoppe klimaendringene 

  • Fretex jobber etter prinsippene i avfallshierarkiet og har mål om å redusere CO2-utslipp. 
  • Internt jobber Fretex for å ha minst mulig avfall og lavest mulig energiforbruk. 

Fretex er medlem av Etisk handel Norge

Her kan du lese årsrapportering fra Fretex

Årsrapport Etisk handel Norge fra Fretex 2023

Bærekraftig forretningspraksis

Slik jobber Fretex for å ha en bærekraftig forretningspraksis

Rekruttere

Arbeidsinkludering

Kanskje din neste kollega kommer fra en arbeidsinkluderingsbedrift?

Artikler

Til toppen